Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Novela o dani z príjmov má priniesť zmeny v odpisovaní hmotného majetku

Kategória: Spravodajstvo

Zmeny v odpisovaní hmotného majetku či zavedenie limitov napríklad pri kúpe vozidla určeného na podnikanie. Takéto zmeny má priniesť návrh novely zákona o dani z príjmov z dielne rezortu financií, ktorý dnes parlament poslal do druhého čítania.

     Bratislava 17. septembra (TASR) - Zmeny v odpisovaní hmotného majetku či zavedenie limitov napríklad pri kúpe vozidla určeného na podnikanie. Takéto zmeny má priniesť návrh novely zákona o dani z príjmov z dielne rezortu financií, ktorý dnes parlament poslal do druhého čítania. Ako uviedlo Ministerstvo financií (MF) SR, cieľom navrhovaných zmien je konsolidácia verejných financií a boj proti daňovým únikom. Nosnou úpravou je podľa MF SR oblasť odpisovania hmotného majetku. Rozšíriť sa má počet odpisových skupín zo štyroch na šesť. Do novej tretej odpisovej skupiny sú podľa návrhu vyčlenené len výrobné technológie a dĺžka ich odpisovania by sa mala znížiť z 12 na 8 rokov. Návrh predpokladá tiež vyčlenenie nevýrobných budov a stavieb do novej šiestej odpisovej skupiny, kde by sa mala dĺžka odpisovania zvýšiť z 20 na 40 rokov.

      Od budúceho roka má byť vstupná cena osobných automobilov pri daňovom odpisovaní limitovaná sumou 48.000 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). V prípade využívania presne vymedzeného obstaraného majetku aj na súkromné účely si budú môcť podnikatelia do výdavkov zahrnúť najviac 80 % z obstarávacej ceny. Ako zdôraznilo ministerstvo, model, ktorý navrhuje, nebude brániť podnikateľom, ktorí budú mať kladnú daňovú povinnosť, si daňovo odpisovať aj drahšie autá. Bráni len tomu, aby si firmy nákupom drahých áut generovali stratu.
      Zrušiť sa má aj lízingový spôsob odpisovania u hmotného majetku obstarávaného formou finančného prenájmu, po novom sa aj tento majetok má odpisovať rovnomerne alebo zrýchlene. Okrem toho sa rozširuje použitie transferového oceňovania aj na tuzemské vzájomne prepojené osoby a zavádzajú sa pravidlá nízkej kapitalizácie na prepojené obchodné spoločnosti.
      Zaviesť sa má aj daň vyberaná zrážkou u farmaceutických spoločností z peňažných plnení poskytovaných lekárom a samozdanenie lekárov daňou vyberanou zrážkou z darov a iných nepeňažných plnení prijatých od farmaceutických spoločností.
      "Zjednodušuje sa výpočet a spôsob platenia preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb, umožňuje sa započítať do výdavkov na obstaranie majetku aj úroky z hypotekárneho úveru a stavebného úveru do výdavkov na obstaranie nehnuteľnosti a úhrada za prevod členského práva v bytovom družstve," priblížil rezort financií v predkladacej správe.
      Novela zákona taktiež zavádza povinnosť používania registračných pokladníc pre exekútorov, advokátov, notárov, lekárov a veterinárov.
      Štát chce podporiť aj firmy, ktoré sa venujú výskumu a vývoju, a to takzvaným superodpočtom nákladov. V praxi by to malo fungovať tak, že podnikatelia si náklady vynaložené počas roka na výskum a vývoj budú môcť navýšiť o ďalších 25 %. Okrem toho si budú môcť o štvrtinu navýšiť aj mzdové náklady vrátane odvodov, ktoré reálne vynaložili na novoprijatých zamestnancov z radov absolventov stredných a vysokých škôl. Posledné 25-% navýšenie si firmy budú môcť uplatniť z medziročného nárastu nákladov na výskum a vývoj.

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.