Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Novela geologického zákona vyvolala veľký záujem

Kategória: Spravodajstvo

Ministerstvo životného prostredia SR obdŕžalo od rôznych štátnych či verejných inštitúcií, od odbornej a laickej verejnosti vyše dvesto pripomienok, z ktorých viac ako päťdesiat bolo zásadných.

BRATISLAVA 8. marca (SITA) - Novela geologického zákona vyvolala v rámci pripomienkového konania veľký záujem. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) dostalo od rôznych štátnych či verejných inštitúcií, od odbornej a laickej verejnosti vyše dvesto pripomienok, z ktorých viac ako päťdesiat bolo zásadných. Asi najväčšiu polemiku vyvolala pripravovaná zmena pri vydávaní oprávnení na vykonanie geologického prieskumu. Rezort životného prostredia chce totiž novelou geologického zákona okresať kompetencie samospráv a obcí v tejto otázke. Po novom by tak mohlo príslušné ministerstvo určiť prieskumné územie bez rešpektovania stanoviska samosprávy.

Ako prednedávnom avizovala organizácia Greenpeace, k novele geologického zákona zaslala ministerstvu hromadnú pripomienku. Podľa nej ministerstvo sa snaží novelou odňať samosprávam kompetencie týkajúce sa prieskumných území najmä pre výskyt rádioaktívnych nerastov na Slovensku a ich možnej ťažby v budúcnosti. V hromadnej pripomienke sa tak Greenpeace okrem iného snaží presvedčiť rezort životného prostredia o nutnosti zachovať kompetenciu pre obce a samosprávy vyjadriť nesúhlas s vydaním oprávnenia na vykonanie geologického prieskumu, čo by následne muselo rešpektovať príslušné ministerstvo.

Uplatňovanie právomocí obcí a samosprávnych krajov je podľa vyjadrenia ministerstva diskrimináciou podnikateľov, ktorých prednostným záujmom je vyhľadávanie rádioaktívnych nerastov. "Návrh zákona reaguje na princípy surovinovej politiky Európskej únie a programové vyhlásenie vlády. Práve štát ako vlastník nerastného bohatstva by mal zabezpečiť podporu ložiskového geologického prieskumu buď z vlastných zdrojov, čo je v súčasnosti zrejme nereálne, alebo vytvárať také legislatívne podmienky, aby sa zvýšila ochota najmä podnikateľských subjektov vkladať investície do geologického prieskumu," zdôvodnil svoje kroky rezort životného prostredia.

Novela zákona podľa ministerstva životného prostredia predovšetkým reaguje na aplikačnú prax. Obsahuje 78 novelizačných bodov, z toho len tri sa týkajú ložiskového geologického prieskumu rádioaktívnych nerastov. V tomto prípade ide podľa rezortu životného prostredia o zmeny pri určení prieskumného územia, teda o možnosť zistiť, či daná surovina na nejakom území vôbec je a v akom množstve. "Práva veta samosprávy, teda povoliť alebo zakázať samotnú ťažbu, by sa to ani v najmenšom nedotklo," tvrdí ministerstvo. Podľa aktivistov, odôvodnenia ministerstva k navrhovaným zmenám v geologickom zákone sú "nepodložené, účelovo upravené, respektíve nie sú v súlade so skutočnosťou". "Geologická sekcia ministerstva sa rozhodla stáť na strane investorov, ktorí chcú skúmať a neskôr ťažiť slovenský urán," myslí si riaditeľ Greenpeace Slovensko Juraj Rizman.

V rámci pripomienkového konania sa nedali zahanbiť ani Slovenská banícka spoločnosť či Asociácia ložiskových geológov. Aj oni zaslali ministerstvu svojho hromadnú pripomienku. Tá na rozdiel od hromadnej pripomienky organizácie Greenpeace pripravované zmeny v geologickom zákone podporuje. "Väčšina obcí nedokáže problematiku geologického prieskumu odborne posúdiť a tak adekvátne zaujať stanovisko k žiadosti na určenie prieskumného územia na rádioaktívne nerasty," myslí si člen prezídia Slovenskej baníckej spoločnosti Ladislav Lučivjanský.

Podľa baníkov, ťažobné spoločnosti rešpektujú a podporujú zapojenie obcí v tejto problematike. "No tie obce, ktoré nemajú odbory životného prostredia a odborníkov spôsobilých dať kvalifikované stanovisko, majú pri súčasnom znení zákona garantované také postavenie, ktoré im i napriek neznalosti problematiky umožňuje zastaviť konanie o určení prieskumného územia. Môžu tak zablokovať vykonávanie geologických prác, prostredníctvom ktorých sa dozvedáme o nerastnom bohatstve," konštatoval Lučivjanský.

© 2013, Autorské práva SITA a.s. a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.