Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Novela daňového poriadku má upraviť režim sankcií a pokút

Kategória: Spravodajstvo

Režim pokút a sankcií za nesplnenie daňových povinností sa má upraviť. Vyplýva to z novely zákona o daňovom poriadku z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ku ktorej sa skončilo medzirezortné pripomienkové konanie.

Bratislava 11. mája (TASR) - Režim pokút a sankcií za nesplnenie daňových povinností sa má upraviť. Vyplýva to z novely zákona o daňovom poriadku z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ku ktorej sa skončilo medzirezortné pripomienkové konanie. K právnej norme bolo vznesených 75 pripomienok, z toho bolo 21 zásadných.
      Ako uviedol rezort financií, hlavným cieľom novely zákona je motivovať daňové subjekty k riadnemu a včasnému plneniu daňových povinností. Právnou normou sa má upraviť výška sankcií zohľadňujúca časové hľadisko pri dodatočnom priznaní a vyrubení správnej výšky dane.
      Ďalšou zmenou je, že daňovníkovi sa má umožniť podať dodatočné daňové priznanie v lehote 15 dní aj po začatí daňovej kontroly. "Podanie bude mať za následok uloženie nižšej sankcie než v prípade vyrubenia dane správcom dane na základe výsledkov daňovej kontroly," priblížilo MF SR.
      Do zákona sa zavádza aj takzvaná absorpčná zásada pri ukladaní pokút. Zámerom tohto opatrenia je, že pri rozbehnutí viacerých sankčných konaní Finančnou správou voči daňovníkovi sa bude riešiť len jedno, a to s tou najvyššou pokutou. "Podmienkou uplatnenia absorpčnej zásady bude dopustenie sa viacerých správnych deliktov rovnakého druhu na rovnakom úseku verejnej správy jednou osobou, za ktoré bude príslušný správca dane oprávnený uložiť úhrnnú pokutu podľa zákonného ustanovenia s najvyššou hornou hranicou sadzby," navrhuje MF SR. Podmienkou aplikácie absorpčnej zásady však musí byť skutočnosť, že sa osoba dopustila viacerých správnych deliktov v rámci jedného zákona.
      Novelou zákona sa taktiež upravuje možnosť použiť sumu dane z pridanej hodnoty (DPH) priznanej platiteľovi DPH na úhradu nedoplatkov a tiež na úhradu pohľadávky členského štátu, a to na základe zaslanej žiadosti o poskytnutie medzinárodnej pomoci pri vymáhaní.
      Právna norma by mala nadobudnúť účinnosť 1. januára budúceho roka.

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.