Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Nové sadzby spotrebnej dane z alkoholických nápojov

Kategória: Oznámenie Autor/i: MF SR

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/18885/2023-732 o sadzbách spotrebnej dane z alkoholických nápojov.

Na základe § 6 ods. 11 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v z. n. p. (ďalej len „zákon“) MF SR oznamuje nasledovné:

Podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona sa alkoholickým nápojom rozumie lieh, víno, medziprodukt a pivo.

Daň z alkoholického nápoja, ktorým je lieh, víno a medziprodukt, sa podľa § 5 ods. 2 písm. a) až c) zákona vypočíta ako súčin základu dane a príslušnej sadzby dane.

Daň z alkoholického nápoja, ktorým je pivo, sa podľa § 5 ods. 2 písm. d) zákona vypočíta ako súčin základu dane, percenta objemu skutočného obsahu alkoholu v pive a príslušnej sadzby dane.

S účinnosťou od 1. januára 2024 je v § 6 ods. 2 zákona ustanovená výška sadzby dane na alkoholický nápoj, ktorým je lieh nasledovne:

  1. základná sadzba dane je 1 490,40 eur/hl a.,
  2. znížená sadzba dane je 745,20 eur/hl a.

V súlade s § 6 ods. 4 zákona je výška sadzby dane na alkoholický nápoj, ktorým je víno, nasledovná:

  1. tiché víno 0 eur/hl,
  2. šumivé víno 79,65 eura/hl,
  3. šumivé víno s obsahom alkoholu nie viac ako 8,5 % objemu 54,16 eura/hl,
  4. tichý fermentovaný nápoj 0 eur/ hl,
  5. šumivý fermentovaný nápoj 79,65 eur/hl.

Výška sadzby dane na alkoholický nápoj, ktorým je medziprodukt je podľa § 6 ods. 5 zákona 84,24 eura/hl.

Výška sadzby dane na alkoholický nápoj, ktorým je pivo vyplývajúca z § 6 ods. 6 zákona, je nasledovná:

  1. základná sadzba dane 3,587 eura/hl/% objemu skutočného obsahu alkoholu,
  2. znížená sadzba dane 2,652 eura/hl//% objemu skutočného obsahu alkoholu.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.