Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Nové lehoty splatnosti odloženého poistného v roku 2022

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Zamestnávatelia a SZČO, ktorí vykázali pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac, si v rokoch 2020 a 2021 mohli za niektoré mesiace požiadať o odklad poistného. Predĺženie lehoty sa týkalo povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistenej SZČO a zamestnávateľa za časť poistného za zamestnávateľa (nie za zamestnanca).

Nové lehoty splatnosti odloženého poistného na sociálne poistenie sú v roku 2022 takéto:

  • do 31. marca 2022 – za máj 2020
  • do 30. júna 2022 – za jún 2020
  • do 30. septembra 2022 – za júl 2020
  • do 31. decembra 2022 – za december 2020

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.