Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Nová služba FS Drive

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Finančná správa spustila nový inovatívny nástroj na bezpečný prenos dát- službu FS Drive. Prostredníctvom tohto nového nástroja môžu daňové subjekty posielať rozsiahle súbory bez toho, aby ich museli predkladať finančnej správe prostredníctvom USB kľúčov, externých diskov alebo prostredníctvom rôznych neoverených aplikácií. Týka sa to najmä prípadov daňovej kontroly. Nová aplikácia však nenahrádza povinnú elektronickú komunikáciu daňových subjektov s finančnou správou.

Finančná správa prichádza s novým nástrojom na zefektívnenie komunikácie s daňovými subjektami. Tie po novom v rámci daňovej kontroly môžu odosielať a nahrávať finančnej správe potrebné dokumenty (účtovné doklady, požadované súbory – účtovné zostavy atď.) prostredníctvom aplikácie FS Drive.

Ponúka viaceré funkcie. Okrem možnosti zasielania dokladov, požadovaných súborov ponúka FS Drive aj šifrované úložisko súborov. Prenos dát takouto formou je oveľa bezpečnejší ako klasické zasielanie informácií, či odovzdávanie informácií na rôznych nosičoch dát. Dáta sú uložené na serveroch v dátových centrách finančnej správy, sú šifrované počas tranzitu, aj na úložisku. Nová služba umožňuje aj finančnej správe zasielať súbory externým subjektom, prípadne si od nich vyžiadať súbory, a to vytvorením dočasného účtu s platnosťou prístupu na 30 dní.

Aplikácia FS Drive však v žiadnom prípade nenahrádza povinnú elektronickú komunikáciu s finančnou správou, čo platí aj v prípade obojsmernej elektronickej komunikácie, teda smerom z finančnej správy k daňovým subjektom. Nič sa nemení na tom, že platitelia DPH, všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri a fyzické osoby- podnikatelia registrované pre daň z príjmov musia s finančnou správou povinne komunikovať elektronicky. Povinnosť elektronickej komunikácie majú aj daňoví poradcovia a advokáti za daňový subjekt, ktorého zastupujú pri správe daní a zástupcovia, ktorí zastupujú daňové subjekty, ktoré sú povinné komunikovať elektronicky. Tieto daňové subjekty sú tak, ako doteraz, povinné doručovať podania v elektronickej podobe prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy alebo prostredníctvom portálu finančnej správy.

Službu FS Drive je možné využiť len z dôvodu kapacitných obmedzení na predloženie rozsiahlych príloh k podaniu zaslanému zákonným spôsobom. V takomto prípade je potrebné v podaní uviesť, že prílohy boli predložené využitím služby FS Drive. Finančná správa bude aj naďalej zasielať všetky rozhodnutia a iné elektronické úradné dokumenty klientom prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy.

Prihlásenie používateľa do nástroja FS Drive je dostupné na URL adrese:
https://fsdrive.financnasprava.sk/ [nové okno]

Dostupný je aj používateľský manuál [.pdf; 530 kB; nové okno], ktorý nájde verejnosť na portáli finančnej správy.

V prípade problémov s prihlásením do aplikácie sa môžu klienti obrátiť na call centrum finančnej správy na tel. čísle 048/43 17 222, alebo zaslať dopyt emailom cez aplikáciu Live Agent.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.