Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

NKÚ SR informuje verejnosť aj prostredníctvom sociálnej siete...

Kategória: Spravodajstvo

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (NKÚ SR) v rámci svojej pôsobnosti vystupuje ako národná autorita v oblasti finančného auditu, kontroly zákonnosti či výkonnosti štátnych, verejných inštitúcií, subjektov, ktoré nakladajú s verejnými, európskymi financiami, ako aj s majetkom.

Bratislava 17. februára (TASR) - Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (NKÚ SR) v rámci svojej pôsobnosti vystupuje ako národná autorita v oblasti finančného auditu, kontroly zákonnosti či výkonnosti štátnych, verejných inštitúcií, subjektov, ktoré nakladajú s verejnými, európskymi financiami, ako aj s majetkom. Vzhľadom na snahu NKÚ SR ponúknuť a zjednodušiť verejnosti prístup k informáciám o jeho kontrolnej činnosti, úrad od dnešného dňa komunikuje aj prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Po Twitteri tak rozširuje svoje komunikačné kanály o ďalšiu sociálnu sieť zriadením facebookovej stránky s názvom „Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky„ na adrese www.facebook.com/nkusr. Táto stránka bude primárne slúžiť pre poskytovanie informácií o aktivitách úradu a zisteniach kontrolórov adresovaných širšej verejnosti. 
      NKÚ SR aktívne informuje verejnosť o práci úradu a jeho kontrolných zisteniach aj komunikáciou s médiami zasielaním tlačových správ (55 TS za rok 2016), organizuje stretnutia novinárov s predsedom úradu, využíva vlastnú internetovú stránku (www.nku.gov.sk), ktorá na jeseň 2015 prešla modernizáciou a kompletným redizajnom. Kontrolná inštitúcia na nej okrem tlačových správ zverejňuje aktuality o aktivitách úradu na národnej či medzinárodnej úrovni, informácie o prebiehajúcich kontrolách, a predovšetkým závery zo všetkých ukončených kontrolných akcií v podobe záverečných správ.

Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.