Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Niektoré SZČO sa musia hlásiť v Sociálnej poisťovni

Kategória: Spravodajstvo

Ak SZČO v súčasnosti neplatí povinné sociálne odvody a vlani mala hrubý príjem vyšší ako 4 830 eur, najneskôr do 9. júla tohto roka sa musí prihlásiť v pobočke Sociálnej poisťovne na platenie povinných odvodov.

BRATISLAVA 1. júla (SITA) - Samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), ktoré neboli k 30. júnu tohto roka povinne poistené a za vlaňajšok dosiahli hrubý príjem vyšší ako 4 830 eur, vzniká od 1. júla povinnosť platiť dôchodkové a nemocenské poistenie. Týka sa to tých SZČO, ktoré neoznámili daňovému úradu posunutie termínu na podanie daňového priznania. Ako informovala Sociálna poisťovňa, takáto SZČO je povinná sa prihlásiť v pobočke Sociálnej poisťovne na platenie povinných odvodov najneskôr do 9. júla 2014 na tlačive Registračný list fyzickej osoby a je povinná začať platiť poistné na sociálne poistenie. Prvýkrát ho zaplatí za júl 2014 do 8. augusta 2014.

Odvodová povinnosť voči Sociálnej poisťovni, naopak, zaniká tej povinne poistenej SZČO, ktorá za rok 2013 dosiahla príjem v sume rovnajúcej sa 4 830 eur a menej. Povinné sociálne poistenie jej zaniklo 30. júna 2014 a za júl 2014 už v auguste neplatí poistné. V tomto prípade je povinná odhlásiť sa z nemocenského a dôchodkového poistenia najneskôr do 8. júla 2014 na tlačive Registračný list fyzickej osoby. 

Ak si SZČO predĺžila lehotu na podanie daňového priznania za rok 2013, v súčasnosti neplatí povinné sociálne odvody a jej hrubý príjem za minulý rok presiahol 4 830 eur, tak jej povinnosť platiť sociálne odvody vznikne k 1. októbru 2014. V tomto prípade sa musí SZČO prihlásiť v poisťovni najneskôr 9. októbra 2014. 

Vymeriavací základ SZČO na platenie poistného na sociálne poistenie sa určuje podľa pravidiel, ktoré ešte v roku 2012 zaviedla vláda Roberta Fica. K základu dane sa rovnako ako vlani spätne pripočítajú povinne platené odvody na sociálne a zdravotné poistenie, ktoré si osoba zahrnula do výdavkov. Tohtoročnou novinkou je to, že výsledný súčet sa už nedelí počtom mesiacov podnikania v minulom roku, ale dvanástimi, teda počtom mesiacov v roku. Táto zmena môže priniesť tým SZČO, ktoré vlani nepodnikali celý rok, nižší vymeriavací základ na platenie odvodov. Ďalšou zmenou je to, že koeficient, ktorým sa delí základ dane, sa pre tento rok znižuje na 1,6 z vlaňajších 1,9. 

Minimálnym vymeriavacím základom na platenie poistného pre SZČO je 402,5 eura a najvyšší možný základ dosahuje 4 025 eur. Povinne platené poistné na dôchodkové a nemocenské poistenie SZČO tvorí 33,15 % z určeného vymeriavacieho základu. Minimálne odvody na sociálne poistenie pre SZČO sa od začiatku tohto roka zvýšili zo 130,27 eura na 133,42 eura.

© 2014, Autorské práva SITA a.s. a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.