Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Nemocenské pri karanténe alebo izolácii – najčastejšie otázky a odpovede

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa vypracovala zoznam otázok a odpovedí v tematike nemocenského pri karanténe/izolácii, s ktorou sa klienti na jej Informačno-poradenské centrum obracajú najčastejšie:

1. Aký je rozdiel medzi postupom vybavovania dávky, keď ide o nemocenské pri karanténe/izolácii a keď ide o štandardné nemocenské?

Zjednodušene povedané: v jednom prípade postupujete elektronicky, v druhom osobnou návštevou lekára.

V prípade žiadosti o nemocenské pri karanténe/izolácii postupujete nasledovne:

 • voláte svojmu ošetrujúcemu lekárovi a situáciu riešite prostredníctvom tzv. telemedicíny
 • lekár vystaví potvrdenie a odošle ho do Sociálnej poisťovne
 • ak ste zamestnanec: na 11. deň podávate žiadosť elektronicky do Sociálnej poisťovne
 • ak ste SZČO: na 1. deň podávate žiadosť elektronicky do Sociálnej poisťovne
 • elektronickú žiadosť/formulár nájdete kliknutím SEM

V prípade štandardného nemocenského:

 • navštívite lekára osobne
 • lekár vystaví potvrdenie o PN
 • ďalší podrobný postup nájdete kliknutím SEM

2. Aké sú povinnosti zamestnanca voči zamestnávateľovi?

Zamestnanec má vo všeobecnosti v prípade karanténnej PN voči zamestnávateľovi len oznamovaciu povinnosť, Sociálna poisťovňa nemá v tejto súvislosti k dispozícii žiadne oficiálne dokumenty, ktoré karanténnu PN zamestnávateľovi potvrdzujú.
Pokiaľ zamestnávateľ potrebuje potvrdenie o karanténnej PN, zamestnanec môže po ukončení PN požiadať svojho lekára, aby na IIa. časti POTVRDENIA O DOČASNEJ PRACOVNEJ NESCHOPNOSTI potvrdil trvanie karanténnej PN. 

3. Kedy a ako sa dávky vyplácajú?

Sociálna poisťovňa je povinná rozhodnúť a zaslať rozhodnutie o nemocenských dávkach do 60 dní od začatia konania. Pri zamestnancovi o nároku na dávku rozhoduje pobočka Sociálnej poisťovne príslušná podľa sídla zamestnávateľa a v prípade SZČO/DPO pobočka Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého bydliska.

Nemocenské dávky sa vyplácajú mesačne pozadu v lehotách určených Sociálnou poisťovňou, spravidla okolo 15. a 27. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa nemocenské vypláca.

Príklad: ak ste boli PN vo februári, dávky vám môže byť vyplatené 15. alebo 27. marca.

4. Kto vypláca nemocenské dávky, ak vznikne karanténna dočasná pracovná neschopnosť od 1. decembra 2021?

Za prvých 10 dní práceneschopnosti vypláca náhradu príjmu zamestnancovi jeho zamestnávateľ.

Sociálna poisťovňa platí nemocenské až od 11. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti vo výške 55 % DVZ až do ukončenia práceneschopnosti lekárom. V prípade SZČO a dobrovoľne poistených vypláca dávku nemocenské Sociálna poisťovňa už od 1. dňa práceneschopnosti (prvé 3 dni 25 % DVZ a od 4. dňa 55 % DVZ).

Upozorňujeme, že od 1. decembra 2021 v prípade práceneschopnosti z dôvodu karantény/izolácie potvrdenej „na diaľku“ zamestnanec zasiela elektronickú žiadosť o pandemické nemocenské, až keď mu táto dočasná pracovná neschopnosť bude trvať viac ako 10 dní. SZČO a dobrovoľne nemocensky poistení by tak mali urobiť bezprostredne po vypísaní PN-ky lekárom.

5. Aký je postup pri vzniku karanténnej dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorá vznikne od 1. decembra 2021?

Pri nariadenej karanténe/izolácii bude pri vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti od 1. decembra 2021 postup poistenca rovnaký ako doteraz pri tzv. pandemickom nemocenskom.

 • informujte najskôr telefonicky, mailom alebo SMS správou svojho ošetrujúceho lekára
 • lekár zhodnotí či sa na poistenca podľa príslušných nariadení Úradu verejného zdravotníctva vzťahuje karanténa a ak o to pacient požiada, vystaví potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti
 • tlačivo potvrdenia o práceneschopnosti lekár zasiela priamo Sociálnej poisťovni
 • vám ostáva povinnosť informovať o svojej práceneschopnosti svojho zamestnávateľa
 • v prípade, že vám bola práceneschopnosť z dôvodu nariadeného karanténneho opatrenia/izolácie potvrdená pri osobnej návšteve pacienta u lekára, poistenec si uplatňuje nárok na nemocenské štandardným spôsobom (odovzdá potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnávateľovi).

6. Čo ak mi začala karanténa ešte pred 1. decembrom 2021? Na aké nemocenské mám nárok a ako si oň požiadam?

Ak sa karanténa začala do 30. novembra 2021 vrátane, máte nárok na pandemické nemocenské, a to počas celej dĺžky trvania dočasnej práce neschopnosti (teda aj v decembri, ak bude trvať).

V prípade žiadosti o pandemické nemocenské postupujete nasledovne:

 • voláte svojmu ošetrujúcemu lekárovi a situáciu riešite prostredníctvom tzv. telemedicíny
 • lekár vystaví potvrdenie a odošle ho do Sociálnej poisťovne
 • elektronickú žiadosť/formulár nájdete kliknutím SEM
 • viac informácií sa dočítate kliknutím SEM
 • podrobný návod, ako o pandemické nemocenské požiadate, sa dočítate kliknutím SEM

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.