Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Negatívny pohľad podnikateľov na prostredie sa v 2. polroku 2020 zhoršil

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: TASR

V 2. polroku 2020 sa prehĺbil negatívny pohľad podnikateľov na kvalitu podnikateľského prostredia. Za výrazné zvýšenie nespokojnosti môže z veľkej časti pandémia nového koronavírusu. Informoval o tom Peter Serina, výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS).

Záporné hodnotenie IPP sa podľa neho prehĺbilo z -1,08 % v prvom polroku 2020 na -3,93 % v druhom polroku. Negatívny pohľad podnikateľov je tak za druhý polrok 2020 o 2,85 percentuálneho bodu (p. b.) horší, ako bol za predchádzajúci polrok. Celkovo ide o najhoršie vnímanie kvality podnikateľského prostredia od roku 2012. Podnikatelia vnímali negatívne takmer všetky zložky indexu.

      Podnikatelia za top bariéry v podnikaní za 2. polrok 2020 označili funkčnosť politického systému v štáte (-9,68 %), efektívnosť hospodárenia štátu, prístup k štátnej pomoci (-9,10 %), zrozumiteľnosť, použiteľnosť, stálosť právnych predpisov (-8,56 %), hospodársku politiku štátu, dostupnosť informácií (-7,23 %) a taktiež byrokraciu, prieťahy v konaní na úradoch, výkazníctvo (-6,28 %).
      V druhom polroku 2020 podnikatelia mierne zlepšili hodnotenie výskytu hospodárskej kriminality a organizovaného zločinu (-0,16 %), čo je o 0,33 p. b. lepšie oproti minulému polroku (-0,49 %), a taktiež aj likvidity, cash-flow a plnenia záväzkov podniku (-1,44 %), čo je o 0,08 p. b. lepšie ako minulé obdobie (-1,52 %).
      Naopak, oproti prvému polroku 2020 sa do negatívnych hodnôt dostali informačná otvorenosť, vystupovanie na verejnosti, imidž (z 1,57 % na -0,64 %), vystupovanie voči obchodným partnerom, riešenie sporov (z 1,52 % na -0,96 %), pracovnoprávna legislatíva (z 0,98 % na -2,71 %), legislatíva upravujúca obchodné vzťahy (z 0,93 % na -2,93 %), napĺňanie vízie, zámerov podniku (z 0,64 % na -2,66 %), investičný a technologický rozvoj, kvalita produkcie/služieb (z 0,44 % na -0,96 %), podpora miestneho regiónu, dobročinnosť (z 0,39 % na -0,80 %), stálosť a predvídateľnosť hodnoty výmenného kurzu eura (z 0,20 % na -1,91 %) a systém riadenia, manažment ľudských zdrojov (z 0,05 % na -1,60 %).
      Serina zároveň upozornil, že podnikatelia za 2. polrok 2020 pozitívne hodnotili iba vzťah k životnému prostrediu (1,01 %).
      Zdôraznil, že IPP nevypovedá o absolútnej kvalite podnikateľského prostredia, ale skôr o náladách podnikateľov. Negatívne hodnoty indexu teda nemusia znamenať, že podnikateľské prostredie sa nutne zhoršuje, môžu však svedčiť o prevládajúcom pesimizme podnikateľov.
      Dodal, že IPP za 2. polrok 2020 dosiahol úroveň 39,50 bodu, čo je oproti predchádzajúcemu polroku o 1,61 bodu menej (41,11 bodu za 1. polrok 2020). Index v roku 2001 začínal na 100 bodoch, pričom dnes má hodnotu necelých 40 bodov. Z uvedeného podľa neho vyplýva, že podnikatelia sú aj naďalej veľmi negatívne naladení v hodnotení podnikateľského prostredia oproti minulosti.

© TASR. Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.