Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Nálezy z daňových kontrol v minulom roku stúpli na 707 mil. eur

Kategória: Spravodajstvo

Najväčší podiel na celkových nálezoch z daňových kontrol aj v minulom roku predstavovali nálezy v prípade dane z pridanej hodnoty.

BRATISLAVA 1. marca (SITA) - Daňová správa odhalila v minulom roku v rámci daňových kontrol nálezy v celkom objeme 707,1 mil. eur. V medziročnom porovnaní tak výška nálezov z kontrol stúpla o 27 %. Podobným tempom rástol v minulom roku aj počet vykonaných daňových kontrol, a to o 23 % na 22 651. Efektivita daňových kontrol, ktorá je meraná ako podiel kontrol s nálezom na celkovom počte ukončených kontrol, v minulom roku dosiahla podľa údajov Daňového riaditeľstva SR 49,3 %, kým v roku 2010 predstavovala 53,6 %.

Najväčší podiel na nálezoch z daňových kontrol pritom aj v minulom roku predstavovali nálezy v prípade dane z pridanej hodnoty (DPH). V rámci tejto spotrebnej dane daňová správa zaznamenala nálezy za 519,8 mil. eur, čo predstavovalo viac ako 73 % z celkového objemu nálezov. V medziročnom porovnaní stúpli nálezy pri DPH o viac ako pätinu. Daňové kontroly vlani vykonávalo 1 568 kontrolórov, kým v roku 2010 daňová správa evidovala 1 600 kontrolórov.

Pod kontrolnú činnosť daňovej správy spadá výkon daňovej kontroly, opakovanej daňovej kontroly, určovanie dane podľa pomôcok, určenie výšky dane dohodou či kontroly účtovníctva. Rovnako sa daňová správa zameriava na kontroly správnosti a včasnosti vyberania a platenia správnych poplatkov, kontroly štátnej pomoci poskytnutej daňovými orgánmi či výkon miestneho zisťovania. Najrozsiahlejšou činnosťou je výkon daňovej kontroly, ktorou sa zisťuje alebo preveruje základ dane alebo iné skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie dane alebo vznik daňovej povinnosti.

© 2012, Autorské práva SITA a.s. a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.