Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Na Slovensku sa má zaviesť systém zaručenej elektronickej fakturácie

Kategória: Spravodajstvo

Všetky firmy, organizácie a inštitúcie napojené na verejné financie budú musieť vydávať zaručené elektronické faktúry prostredníctvom fakturačného systému ministerstva financií.

Bratislava 10. mája (TASR) -  Povinnosť sa nemá týkať fyzických osôb, platieb do 5000 eur a niektorých obchodných prípadov súvisiacich s bezpečnosťou a obranou štátu, teda tzv. obranných zákaziek. Zároveň sa má vytvoriť pre rozpočtové a príspevkové organizácie napojené na štátny rozpočet centrálny ekonomický systém. Vyplýva to z návrhu zákona o zaručenej elektronickej fakturácii, ktorý v piatok posunul parlament do druhého čítania.
      Právnou normou sa do slovenského právneho poriadku preberá eurosmernica, na základe ktorej majú členské štáty zabezpečiť, aby verejní obstarávatelia prijímali a spracúvali elektronické faktúry v súlade s európskou normou. Úprava elektronickej fakturácie sa má pritom aplikovať tak, aby neboli dotknuté ustanovenia smernice o dani z pridanej hodnoty (DPH). Návrhom zákona sa majú jednotne upraviť náležitosti elektronickej faktúry, pravidlá procesu elektronickej fakturácie a definovať sa má jednotným spôsobom "základná architektúra" riešenia.
      Právnou normou sa má definovať pojem "zaručená elektronická faktúra" tak, aby nedochádzalo k prekryvu s pojmom "elektronická faktúra" podľa zákona o DPH. "Rozlišuje sa medzi zaručenou elektronickou faktúrou ako inštitútom a zaručenou elektronickou fakturáciou ako procesom," doplnilo MF SR.
      Dobrovoľné využívanie zaručenej elektronickej fakturácie má byť umožnené ktorýmkoľvek súkromným subjektom. "Týmto spôsobom sa umožní v zvolených oblastiach zaviesť povinnosť elektronickej fakturácie postupne a zároveň ponechať priestor na dobrovoľné využívanie jej inštitútov," priblížil rezort financií v predkladacej správe.
      Zriadiť sa má aj informačný systém elektronickej fakturácie ako výlučný spôsob vydávania zaručených elektronických faktúr a rámcovo sa má zakotviť centrálny ekonomický systém. "Vykonávacie predpisy k návrhu zákona upravia povolené formáty elektronických dokumentov na zaručenú elektronickú faktúru, podrobnosti o spôsobe vypĺňania jej náležitostí a podrobnosti o doručovaní v prípadoch, keď prijímateľ nemá aktivovaný osobný profil," vysvetlilo ministerstvo.
      Postup a termíny, v ktorých sa jednotlivé inštitúcie zapoja do systému, určí ministerstvo financií všeobecne záväzným právnym predpisom. "Z hľadiska spúšťania systému do prevádzky a s tým spojeného ukladania povinností prijímať a vydávať zaručené elektronickej faktúry sa v prvom kroku uvažuje nad ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy. Zapájanie ostatných subjektov sa nepredpokladá skôr než v horizonte dvoch rokov od účinnosti zákona," vysvetlilo ministerstvo v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Zákon má vstúpiť do platnosti od začiatku augusta tohto roka.

Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.