Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Na podanie priznaní k dani z nehnuteľností a uplatnenie úľav ostáva pár dní

Kategória: Spravodajstvo

Termín na podanie daňových priznaní k dani z nehnuteľností sa kráti. Aj v tomto roku sa podávajú obciam a mestám, na území ktorých sa nehnuteľnosť nachádza do 31. januára.

Bratislava 23. januára (TASR) – Termín na podanie daňových priznaní k dani z nehnuteľností sa kráti. Aj v tomto roku sa podávajú obciam a mestám, na území ktorých sa nehnuteľnosť nachádza do 31. januára. Keďže však termín pripadol na sobotu, posledným dňom je najbližší pracovný deň, teda pondelok 2. február 2015. Priznanie sa podáva na nových tlačivách, ktoré sú už spoločné pre všetky miestne dane a tiež pre fyzické aj právnické osoby. Daň sa platí až neskôr podľa rozhodnutia, v ktorom obce a mestá určia aj termín, dokedy treba daň zaplatiť.
      "Daňovník je povinný priznanie k dani z nehnuteľností podať napríklad vtedy, ak sa počas roka 2014 stal vlastníkom nehnuteľností, ak sa zmenil správca budovy alebo nájomca pozemku, výmera pozemku, ak dostal právoplatné stavebné povolenie alebo právoplatné kolaudačné rozhodnutie. Tiež, ak nejaké nehnuteľnosti vlani zdedil," spomenula len niektoré prípady hovorkyňa Ministerstva financií Alexandra Gogová. "Na príslušné zdaňovacie obdobie vznikla daňová povinnosť daňovníka podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, teda k 1. 1. 2015," spresnila. Ako príklad uviedla dedičské konanie, pri ktorom je rozhodujúce, kedy nadobudlo právoplatnosť osvedčenie o dedičstve alebo rozhodnutie o dedičstve. "Ak nadobudlo právoplatnosť počas roku 2014, dedič ako nový vlastník nehnuteľnosti je povinný podať priznanie alebo čiastkové priznanie na zdaňovacie obdobie roku 2015, najneskôr do 2. 2. 2015. V prípade, že ešte nebolo ukončené dedičské konanie, správca dane nevyrubuje daň z nehnuteľností a čaká na právoplatné ukončenie dedičského konania," informovala ďalej Gogová.
      V prípade, že daňovník už obci alebo mestu v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach podával priznanie k dani z nehnuteľností a v roku 2014 sa stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti v tej istej obci alebo meste, je povinný podať čiastkové priznanie. "Uvedie len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu. Rovnako aj vtedy, ak došlo k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru. Aj ak mu zaniklo vlastníctvo, správa, nájom, alebo užívanie nehnuteľnosti," doplnila Gogová.
      Obce a mestá upravujú vo svojich všeobecne záväzných nariadeniach prípady, kedy majú občania nárok na oslobodenie alebo zníženie dane z nehnuteľností. "Nárok si treba vždy na obecnom alebo mestskom úrade uplatniť, a to prvýkrát na to zdaňovacie obdobie, na ktoré im prvýkrát nárok vznikol. Ide teda o takých daňovníkov, ktorí si doteraz nárok na zníženie alebo oslobodenie od dane ešte neuplatňovali, napríklad v roku 2014 sa stali vlastníkmi preukazu zdravotne ťažko postihnutej osoby. Nárok si treba uplatniť najneskôr do 2. 2. 2015," upozornila hovorkyňa MF SR.

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.