Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Na daňové priznanie k nehnuteľnosti či autu zostáva posledný deň

Kategória: Spravodajstvo

Do konca januára musia napríklad podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie roka 2012 podnikatelia, ktorí vlani využívali automobil na podnikanie.

BRATISLAVA 30. januára (SITA) - Vo štvrtok 31. januára uplynie pre viacerých daňovníkov termín na splnenie si niektorých povinností. Do tohto termínu musia napríklad podnikatelia, ktorí vlani využívali automobil na podnikanie, podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie roka 2012. V lehote do 31. januára 2013 musia pritom podľa informácii zverejnených Finančným riaditeľstvom SR daň na úhradu uvedenú v daňovom priznaní miestne príslušnému daňovému úradu aj zaplatiť.

Obyvatelia, fyzické i právnické osoby, ktoré nadobudli v priebehu minulého roku novú nehnuteľnosť, alebo sa na ich pôvodnej nehnuteľnosti zmenil výmer základu dane, musia podať daňové priznanie rovnako do 31. januára 2013. Daňovník podáva priznanie k dani z nehnuteľnosti príslušnému správcovi dane, teda mestu alebo obci. "Daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2013 je možné zaslať poštou, alebo ho daňovník podá osobne v podateľni oddelenia miestnych daní a poplatkov na Blagoevovej ulici. Bratislavčania platia daň až na základe doručeného platobného výmeru, ktorý im mesto zašle najneskôr do konca mesiaca máj 2013," informuje napríklad hlavné mesto. Od začiatku tohto roka sa pritom podáva spoločné daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, dani za nevýherné hracie prístroje a dani za predajné automaty.

Tlačivá daňových priznaní k dani z motorových vozidiel sú k dispozícii napríklad na daňových úradoch, pobočkách daňových úradov, kontaktných miestach daňových úradov alebo aj na internetovej stránke Finančnej správy SR. Pri výpočte konkrétnej daňovej povinnosti za rok 2012 pritom daňovník vychádza zo sadzby dane uvedenej vo všeobecnom záväznom nariadení príslušného vyššieho územného celku platnom na rok 2012.

© 2013, Autorské práva SITA a.s. a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.