Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

MPSVR už predložilo návrh zmien v agentúrnom zamestnávaní

Kategória: Spravodajstvo

Jednou z avizovaných zmien je zavedenie princípu spoločnej zodpovednosti užívateľského zamestnávateľa a agentúry dočasného zamestnávania za dodržiavanie mzdových podmienok pracovníka.

BRATISLAVA 2. júla (SITA) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR) už predložilo do pripomienkového konania návrh novely Zákonníka práce, ktorým sa má od začiatku budúceho roka sprísniť agentúrne zamestnávanie. Jednou z avizovaných zmien je zavedenie princípu spoločnej zodpovednosti užívateľského zamestnávateľa a agentúry dočasného zamestnávania za dodržiavanie mzdových podmienok pracovníka. "Cieľom tejto navrhovanej úpravy je zaangažovanie užívateľského zamestnávateľa na plnení povinností agentúrou dočasného zamestnávania, resp. zamestnávateľom," uvádza ministerstvo.

Toto ustanovenie môže podľa ministerstva práce vyvolať zvýšené náklady užívateľským zamestnávateľom, kde informačný tok medzi nimi a agentúrou dočasného zamestnávania je minimálny alebo neexistuje. "Rozsah nákladov je však priamo naviazaný na vzájomnú dôveru oboch subjektov, ako aj dodržiavanie zákonov týmito subjektmi. Ak sa zákon dodržiava a je dôvera medzi zmluvnými stranami, užívateľský zamestnávateľ nemá potrebu permanentne monitorovať dodržiavanie povinností agentúrou dočasného zamestnávania a rieši len ojedinelé nezrovnalosti, ktoré sa môžu vyskytnúť," uvádza ministerstvo. 

Od začiatku budúceho roka by sa tiež mala zaviesť prezumpcia dočasného pridelenia. Tá má spočívať v tom, že ak výkon práce napĺňa všetky znaky agentúrneho zamestnávania, bude sa táto práca považovať za dočasné pridelenie zamestnanca užívateľskému zamestnávateľovi. Medzi tieto znaky má patriť vykonávanie práce v užívateľskej firme s jej nástrojmi, v jej priestoroch, na pokyny pracovníka užívateľskej firmy a to, že obe firmy, ktoré uzavreli obchodnú zmluvu, majú rovnaký alebo podobný predmet podnikania. Od začiatku budúceho roka sa tiež má zakázať dočasné pridelenie zamestnanca na výkon rizikových prác. 

Agentúra dočasného zamestnávania má byť povinná pri uzatváraní pracovného pomeru na určitý čas určiť zamestnancovi obdobie jeho trvania časovým úsekom alebo dátumom jeho skončenia. Rezort práce a sociálnych vecí tiež navrhuje zakázať ďalšie dočasné prideľovanie zamestnanca počas trvania dočasného pridelenia, ako aj obmedziť maximálnu dĺžku dočasného pridelenia a počet opätovných pridelení u toho istého užívateľského zamestnávateľa. Ako riešenie rezort ponúka obmedzenie maximálneho obdobia dočasného pridelenia u toho istého zamestnávateľa na dvanásť mesiacov. "Cieľom pridelenia je dočasné poskytnutie zamestnancov inému subjektu a nie ich trvalé pridelenie, čo by de facto znamenalo zastretie priameho právneho vzťahu medzi zamestnancom a iným subjektom," zdôvodňuje ministerstvo práce. Ak by to obdobie malo trvať dlhšie, zamestnávateľ bude musieť tohto zamestnanca prijať ako interného zamestnanca. 

Ministerstvo práce od navrhovanej novely Zákonníka práce očakáva zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže medzi zamestnávateľmi využívajúcimi dočasne pridelených zamestnancov, medzi agentúrami dočasného zamestnávania navzájom a vo vzťahu k obchodným spoločnostiam bez licencie. "Z dôvodu nedodržiavania povinností alebo absencie určitých výslovných pravidiel sa do znevýhodneného postavenia nedostanú subjekty, ktoré zákon dodržiavajú," tvrdí rezort.

© 2014, Autorské práva SITA a.s. a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.