Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Ministri financií sa zhodli na opatreniach proti únikom na DPH

Kategória: Spravodajstvo

Balík opatrení na boj proti podvodom na DPH obsahuje hlavne dve novely smernice o DPH.

BRATISLAVA 21. júna (SITA) - Ministri financií dosiahli v piatok na Rade pre hospodárske a finančné záležitosti (Ecofin) v Luxemburgu politickú dohodu o balíku opatrení na boj proti podvodom na dani z pridanej hodnoty (DPH). Tieto opatrenia obsahujú podľa informácií zverejnených slovenským ministerstvom financií hlavne dve novely smernice o DPH. Prvý návrh dáva možnosť členským štátom Európskej únie (EÚ) implementovať do svojej vnútroštátnej legislatívy voliteľný mechanizmus prenesenia povinnosti zaplatiť daň na kupujúceho, tzv. reverse charge.

Týmto návrhom budú mať členské štáty možnosť uplatňovať mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti pri jasne stanovenom zoznam tovarov a služieb, do ktorého patria aj vybrané poľnohospodárske produkty, napríklad obilniny. Pri uvedenom nástroji nie je podľa ministerstva financií potrebné upovedomiť Európsku komisiu a ani žiadať derogáciu, to znamená, že v prípade, že členský štát odhalil podvody v uvedených tovaroch alebo službách, môže si vnútrozemský reverse charge hneď transponovať do svojej národnej legislatívy.

"Aj napriek silnému tlaku niektorých členský štátov, sa nám podarilo spolu s Maďarskom, Bulharskom a Rumunskom presadiť, aby sa mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti mohol použiť aj na niektoré poľnohospodárske komodity," povedal minister financií Peter Kažimír. Ako dodal, v praxi tento systém bude fungovať tak, že v prípade obchodovania medzi platiteľmi dane, dodávateľ obilia predá obilie odberateľovi a vystaví faktúru bez DPH, s odkazom, že osobou povinnou platiť DPH je kupujúci, teda odberateľ. Kupujúci následne DPH na výstupe uvedie v daňovom priznaní a bude mať právo na odpočítanie DPH. Tento systém v súčasnosti funguje pri predaji emisných kvót. "Mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti na viaceré komodity ako obilniny, olejniny alebo mobilné telefóny sa už zapracováva do súčasnej novely zákona o DPH," dodal Peter Kažimír.

Druhý návrh má pomôcť členským štátom EÚ prijať okamžité opatrenia v prípade náhleho a masívneho podvodu na DPH (tzv. "mechanizmus rýchlej reakcie"). Je to mechanizmus, na základe ktorého členský štát do jedného mesiaca po odsúhlasení Európskou komisiou môže zaviesť prenesenie povinnosti zaplatiť daň na kupujúceho pri podvodných transakciách. Zavedenie tohto opatrenia je teda podmienené jednak súhlasom Európskej komisie a jednak súčasným podaním žiadosti o derogáciu (výnimku) zo strany členského štátu a jej následným schválením Radou jednomyseľne.

"Plne si uvedomujeme vážnosť situácie, pokiaľ ide o boj proti podvodom na DPH a nevyhnutnosť prijať také nástroje v oblasti DPH, ktoré umožnia reagovať finančnej správe v reálnom čase a obmedziť stratu na príjmoch v štátnom rozpočte," povedal slovenský minister financií.

© 2013, Autorské práva SITA a.s. a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.