Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Minister financií predstavil plány pre daňovú reformu

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Accace Zdroj: Accace

Minister financií SR Igor Matovič nedávno predstavil verejnosti plány pre daňovú reformu, ktoré označil za „daňovú revolúciu“. Je možné, že niektoré z plánovaných opatrení sa začnú realizovať už v roku 2022.

Na základe jeho prezentácie, ktorú nájdete aj na stránke Ministerstva financií SR, by sa daňová reforma mala týkať:

  • Stimulov pre rodiny;
  • Zdaňovania príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti;
  • Zdaňovania právnických osôb;
  • Zdaňovania fyzických osôb – podnikateľov;
  • Zdaňovania v gastro sektore;
  • Podpory v boji proti pandémii COVID-19.

Nižšie prinášame stručný prehľad.

Stimuly pre rodiny

Podľa návrhu daňovej reformy by sa mali zaviesť nové opatrenia vo veci prídavkov a daňových bonusov na deti pre rodičov, s cieľom zmierniť negatívne dopady chudoby na rozvoj talentu detí.

Príspevky by mali zahŕňať peňažné príspevky, ktoré by mali byť sčasti účelovo viazané na „služby pre deti“ (napr. doučovanie, športové aktivity) a rekreačný bonus na podporu domáceho cestovného ruchu, na ktorý by mali mať nárok deti so svojím zárobkovo činným rodičom.

Zdaňovanie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti

Reforma sľubuje zníženie administratívnej záťaže zavedením rovnej dane vo výške 19 % na zdanenie hrubého príjmu zo mzdy. Sociálne a zdravotné odvody by sa mali platiť len na úrovni zamestnávateľa vo výške 39 %.

Príspevky znižujúce základ dane by mali byť dostupné pre niektorých poberateľov príjmu: pre nízkopríjmových zamestnancov (9 % z hrubej mzdy), pracujúcich študentov (10 % z hrubej mzdy) a pracujúcich občanov so zdravotným postihnutím (10 % resp. 20 % z hrubej mzdy podľa stupňa postihnutia). Reforma sľubuje zvýšenie čistého príjmu zamestnancov.

Zdaňovanie právnických osôb

Sadzba dane z príjmov by sa mala znížiť na 19 % paušálnu sadzbu. Navyše pri výpočte základu dane by mala mať spoločnosť možnosť dodatočného odpočtu až do výšky 50 %, a to prostredníctvom rýchlejšieho odpisovania produktívneho majetku. Ďalej by sa mali zaviesť opatrenia pre možné skupinové zdaňovanie.

Reforma zároveň ráta s vyšším zdanením bánk, monopolov a oligopolov. Počíta sa aj so zvýšením sadzby dane na zdanenie dividendových príjmov fyzických osôb.

Zdaňovania fyzických osôb – podnikateľov

Reforma počíta so zavedením odvodov na zdravotné a sociálne poistenie formou jedného súhrnného odvodu vo výške 29 % z hrubého zisku. Zdaňovanie príjmov by malo byť paušálne vo výške 19 % z hrubého zisku.

Ak sa zdanenie príjmov vykoná prostredníctvom zrážkovej dane, sadzbou 29 % (mala by sa vzťahovať na hrubý príjem), od podnikateľa by sa už nemala vyžadovať registrácia pre daň a vedenie účtovníctva.

Zdaňovanie v gastro sektore

Pri reštauračných službách by sa mala sadzba DPH znížiť na 10 %. Mali by sa však zaviesť osobitné opatrenia pre prepitné. Celková suma prijatého by sa mala rozdeliť medzi zamestnancov reštaurácie ako ich bonus za odvedenú prácu.

Ďalej by mali byť zavedené niektoré špecifické požiadavky na menu pre deti a na prípadné menšie porcie pre dospelých podľa ich želania.

Podpora v boji proti pandémii COVID-19

Pre osoby staršie ako 60 rokov by sa mal zaviesť špecifický rekreačný a stravovací bonus vo výške 300 EUR. Predpokladom na to bude očkovanie. Cieľom je motivovať ľudí k očkovaniu a podpora domáceho cestovného ruchu.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.