Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Mimoriadny odvod pre firmy sa podľa MF nepremietne do cien

Kategória: Spravodajstvo

Zavedenie odvodu pre regulované spoločnosti podľa predpokladov ministerstva financií nespôsobí zvýšenie cien poskytovaných služieb a dodávaných tovarov pre konečného spotrebiteľa.

BRATISLAVA 30. mája (SITA) - Ministerstvo financií (MF) už pripravilo na rokovanie vlády návrh zákona, ktorým sa ustanovuje osobitný odvod pre regulované firmy. Návrh zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach by kabinet Roberta Fica mal prerokovať už na štvrtkovom zasadnutí. Premiér Robert Fico už avizoval, že prostriedky získané z tohto odvodu sa majú vložiť do fondu zameraného na prorastové opatrenia. "Predložený návrh zákona predpokladá, že príjmy z navrhnutého osobitného odvodu sa použijú na financovanie prioritných projektov na naštartovanie hospodárskeho rastu a zamestnanosti," uvádza rezort financií v pripravenom materiáli.

Zavedenie odvodu podľa predpokladov ministerstva financií nespôsobí zvýšenie cien poskytovaných služieb a dodávaných tovarov pre konečného spotrebiteľa. "Tento odvod sa nebude považovať za oprávnený náklad, ktorý možno započítať do regulovanej ceny a zákon priamo zakazuje zvyšovať z tohto dôvodu regulovanú cenu," konštatuje ministerstvo.

Zákon o osobitnom odvode by mal účinnosť podľa návrhu rezortu financií nadobudnúť od začiatku septembra tohto roka. Rezort financií zároveň navrhol, aby odvodovým obdobím bol každý kalendárny mesiac účtovného obdobia, v ktorom má regulovaná osoba oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti podľa osobitného predpisu. Posledné odvodové obdobie by pritom mal byť december 2013. Suma základu odvodu, od ktorej vzniká povinnosť platiť odvod, je stanovená na 3 mil. eur, pričom sadzba odvodu pre regulovanú osobu je na mesačnej báze 0,00351. Odvod sa pritom vypočíta ako súčin základu odvodu a sadzby odvodu. Zaplatený odvod si budú môcť firmy uplatniť ako daňový výdavok.

Rezort financií navrhol, aby boli mimoriadny odvodom zaťažené firmy, ktoré majú oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti v oblasti energetiky, poisťovníctva a zaisťovníctva, verejného zdravotného poistenia, elektronických komunikácií, farmácie, poštových služieb, dopravy na dráhe, verejných kanalizácií a leteckej dopravy a verejných vodovodov. Ministerstvo zároveň stanovilo podmienku, že výnosy firmy z regulovanej činnosti za účtovné obdobie, v ktorom získala oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti, dosiahli aspoň 50 % z jej celkových výnosov tohto účtovného obdobia.

 

© 2012, Autorské práva SITA a.s. a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.