Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

MH SR podporí podniky v najmenej rozvinutých okresoch sumou 50 mil. eur

Kategória: Spravodajstvo

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie dnes vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného príspevku zameraného na podporu mikro-, malých a stredných podnikov v najmenej rozvinutých okresoch (NRO).

Bratislava 12. septembra (TASR) - Informovali o tom dnes na brífingu podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu SR Peter Pellegrini a šéf MH SR Peter Žiga (obaja Smer-SD).
      Cieľom výzvy je podľa nich zvýšiť konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov (MSP) pôsobiacich v NRO prostredníctvom podpory inovácie produktov alebo výrobných procesov. V rámci výzvy sú k dispozícii prostriedky vo výške 50 miliónov eur. Maximálna výška príspevku na jeden projekt je 1 milión eur, minimálna výška 100.000 eur. Maximálna intenzita pomoci pre mikro- a malý podnik je 55 % a pre stredný podnik 45 % z celkových oprávnených výdavkov projektu.
      "Táto výzva v objeme 50 miliónov eur pre najmenej rozvinuté regióny bude cielená a vyhlásená len pre tých, ktorí chcú investovať v týchto menej rozvinutých regiónoch, to znamená v 12 okresoch definovaných v zákone. To dáva absolútne 100-% predpoklad a istotu, že týchto 50 miliónov eur, ak o ne bude záujem, skončí práve v tých okresoch, kde potrebujeme, aby sa buď udržala zamestnanosť, aby sa inovovalo vo fabrikách, alebo aby aj vznikali nové pracovné miesta," priblížil Pellegrini.
      "Výzva slúži na podporu nákupu dlhodobého investičného majetku pre firmy, ktoré chcú podnikať na územiach, ktoré my nazývame ako najmenej rozvinuté okresy," doplnil Žiga.
      Podľa MH SR sú oprávnenými žiadateľmi MSP registrované na území SR, od vzniku ktorých ku dňu predloženia žiadosti uplynulo aspoň 36 mesiacov, pričom zvýhodnení sú žiadatelia zo sociálne znevýhodnených skupín a žiadatelia, ktorí vytvárajú nové pracovné miesta vrátane pracovných miest pre sociálne znevýhodnené skupiny. V rámci výzvy môžu žiadatelia investovať do nákupu dlhodobého hmotného a nehmotného majetku (napríklad strojov, prístrojov, zariadení, softvéru, licencií, úžitkových vzorov) za účelom spustenia novej alebo inovácie existujúcej výrobnej prevádzky. Oprávnené sú projekty realizované výlučne na území NRO, pričom rozhodujúce je miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa.
      Žiadosti sa budú podľa rezortu hospodárstva hodnotiť v rámci hodnotiacich kôl. Uzávierky prvého a druhého hodnotiaceho kola sú naplánované na 15. novembra 2017, respektíve na 15. januára 2018. Ďalšie hodnotiace kolá budú nasledovať v dvojmesačných intervaloch. Výzva bude uzavretá až po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov, alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov.
      Žiadosti je možné predkladať plne elektronicky a v zjednodušenom režime bude aj predkladanie príloh, takže celý proces je pre žiadateľov administratívne oveľa jednoduchší. Viac informácií o požiadavkách vo vzťahu k oprávnenosti žiadateľov, aktivít, výdavkov a ďalších podmienkach poskytnutia príspevku môžu záujemcovia získať na webovom sídle www.opvai.sk a prostredníctvom e-mailovej adresy vyzvy@mhsr.sk

Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.