Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

MH chce zaviesť dotácie pre výskum, vývoj a inovácie

Kategória: Spravodajstvo

Ministerstvo hospodárstva pripravilo novelu zákona o poskytovaní dotácií, ktorá by mala zjednodušiť a zefektívniť poskytovanie dotácií napríklad na podporu rozvoja malého a stredného podnikania.

BRATISLAVA 26. septembra (SITA) - Ministerstvo hospodárstva SR (MH) chce zaviesť poskytovanie dotácií aj na podporu výskumu, vývoja a inovácií. Rezort hospodárstva už vypracoval novelu zákona o poskytovaní dotácií. "Dotácie na podporu priemyselného výskumu, experimentálneho vývoja a inovácií sú vysoko motivujúci nástroj pre podnikateľský sektor investovať prostriedky do rozširovania ľudského potenciálu zameraného na oblasti výskumu a vývoja a do podpory inovačného rozvoja cez financovanie výskumných, vývojových a inovačných činností. Je preto potrebné komplementárne uplatňovať dotácie pre podporu rozvoja činností s vysokou pridanou hodnotou na Slovensku," zdôvodnilo svoje kroky ministerstvo.

Cieľom dotácií na výskum, vývoj a inovácie je podľa rezortu hospodárstva podporiť fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie na území Slovenskej republiky, ktoré majú potenciál zvyšovať svoju konkurencieschopnosť prostredníctvom riešenia projektov priemyselného výskumu, experimentálneho vývoja a inovácií vlastných produktov, služieb alebo technológií. Koľko prostriedkov by mohlo smerovať na dotácie na výskum, vývoj a inovácie zatiaľ ministerstvo nekonkretizovalo. "Návrh zákona nezakladá zvýšené nároky na štátny rozpočet. Dotácie budú poskytované v rámci rozpočtovej našej kapitoly na príslušný rozpočtový rok," konštatoval rezort hospodárstva.

Podľa v súčasnosti platného zákona poskytuje ministerstvo dotácie celkovo v piatich odvetviach. Ide o baníctvo, malé a stredné podnikanie, energetiku, ochranu spotrebiteľa, priemyselnú výrobu a služby. V novom zákone by sa malo čerpanie dotácií v niektorých odvetviach zjednodušiť. "Dôvodom vypracovania nového zákona je aj nutnosť reagovať na problémy, ktoré vznikli v aplikačnej praxi a neboli pôvodným zákonom dostatočne pokryté. Chceme zjednodušiť a zefektívniť systém poskytovania dotácií," uviedlo ministerstvo.

Nový zákon tak napríklad v oblasti realizácie programov rozvoja malého a stredného podnikania zjednoduší a zefektívni systém hodnotenia žiadostí v tejto oblasti. Ministerstvo navrhuje vykonať výber realizátora programov malého a stredného podnikania len formou administratívnej kontroly predložených zákonom požadovaných dokumentov. "Zjednodušením celého procesu výberu realizátora programov rozvoja malého a stredného podnikania sa v konečnom dôsledku časovo zefektívni proces poskytovania dotácií v príslušnom rozpočtovom roku," myslí si ministerstvo, ktoré zároveň navrhuje aj skrátenie lehoty na predkladanie žiadostí o dotáciu z doterajších dvoch mesiacov na jeden mesiac.

V oblasti poskytovania dotácií obciam a vyšším územným celkom navrhuje rezort hospodárstva, aby dotácie bolo možné poskytnúť aj na výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu alebo preložku stavebného objektu. "Aplikačná prax ukázala, že obce by uvítali okrem výstavby aj možnosť prestavby, rekonštrukcie alebo preložky stavebných objektov. Toto je často finančne menej nákladné ako výstavba nového stavebného objektu a ušetrili by sa tým aj prostriedky štátneho rozpočtu," dodalo ministerstvo. Samosprávy by taktiež nemuseli pomocou dotácií stavať priemyselné parky iba na takzvaných zelených lúkach, ale mohli by iba odkúpiť a zrekonštruovať nevyužité nehnuteľnosti v zóne pre priemyselnú výrobu.

© 2012, Autorské práva SITA a.s. a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.