Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

MF SR chce zaviesť finančnú náhradu zo zadržiavaného nadmerného odpočtu DPH

Kategória: Spravodajstvo

Platitelia dane z pridanej hodnoty (DPH) by mali mať nárok na finančnú náhradu zo zadržiavaného nadmerného odpočtu dane počas daňovej kontroly.

Bratislava 12. júla (TASR) - Platitelia dane z pridanej hodnoty (DPH) by mali mať nárok na finančnú náhradu zo zadržiavaného nadmerného odpočtu dane počas daňovej kontroly. Nárok by im mal vzniknúť vtedy, ak trvanie kontroly bude viac ako šesť mesiacov odo dňa, kedy by mal byť nadmerný odpočet platiteľovi vrátený. Vyplýva to z návrhu novely zákona o DPH, ktorú predložilo Ministerstvo financií (MF) SR do medzirezortného pripomienkového konania.
      Nadmerný odpočet vzniká vtedy, ak výška odpočítateľnej dane prevyšuje daň na výstupe za príslušné zdaňovacie obdobie. Uplatnením nároku na nadmerný odpočet vzniká povinnosť štátu túto sumu zaplatiť platiteľovi dane. Zákon ustanovuje dve bežné lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu pre platiteľov dane s mesačným zdaňovacím obdobím, a to 60 a 30 dní a 120 dní pre platiteľov dane so štvrťročným zdaňovacím obdobím.
      V prípade začatia daňovej kontroly v rámci plynutia 30-dňovej alebo 60- a 120-dňovej lehoty, zákon ustanovuje ďalšiu osobitnú lehotu na vrátenie nadmerného odpočtu, a to 10 dní od skončenia daňovej kontroly. "Samotné uplatnenie nároku na vrátenie nadmerného odpočtu podaním daňového priznania však neznamená, že túto sumu nadmerného odpočtu je štát povinný vrátiť automaticky bez toho, aby mal možnosť uplatnený nárok skontrolovať," upozornil rezort financií.
      Podľa Daňového poriadku totiž kontrola môže trvať najviac 12 mesiacov. Túto lehotu má správca dane k dispozícii bez ohľadu na to, či ide o kontrolu malého alebo veľkého podniku, či ide o podnik, ktorý vykonáva výlučne tuzemské dodania tovarov a služieb alebo ide o subjekt, ktorý vykonáva dodávky tovarov a služieb prevažne do iných štátov.
      Ak je kontrola začatá v lehote na vrátenie nadmerného odpočtu, tak jeho vrátenie je odložené až do skončenia kontroly a výška nadmerného odpočtu na vrátenie závisí od výsledku kontroly. "Keďže platiteľ dane počas výkonu kontroly nemôže dočasne disponovať finančnými prostriedkami vo výške nadmerného odpočtu, navrhuje sa, aby za určité obdobie výkonu kontroly bola platiteľovi dane priznaná peňažná náhrada, teda úrok z nadmerného odpočtu," priblížilo v dôvodovej správe ministerstvo.
      Výpočet finančnej kompenzácie sa stanoví percentom zo sumy vráteného nadmerného odpočtu, a to za každý deň až do jeho vrátenia. Súčasne sa navrhuje riešiť aj situácie, ak sa v novom konaní prizná vyšší alebo nižší nárok na nadmerný odpočet.
      Zároveň sa novelou zákona navrhuje odstrániť aj možnosť dvojakého postupu zahraničnej osoby v súvislosti s DPH, ktorá jej bola účtovaná na tovary a služby kúpené v tuzemsku, ak táto zahraničná osoba ako registrovaný platiteľ dane uskutočňuje v tuzemsku stavebné práce s prenosom daňovej povinnosti.
      Zámerom novely zákona o DPH je tiež nastaviť účinnosť opatrenia týkajúce sa takzvaného samozdanenie dovozu tovaru z tretích štátov.

Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.