Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

MF plánuje zaviesť pri investovaní daňovú neutralitu

Kategória: Spravodajstvo

Výnosy by mali byť zdanené rovnako bez ohľadu na to, či pochádzajú z portfóliovej investície, priamej investície do akcií alebo z vkladových produktov.

BRATISLAVA 21. februára (SITA) - Súčasný systém zdaňovania investícií na finančnom trhu zvýhodňuje investície na peňažnom trhu, a to najmä vkladové produkty bánk, na úkor trhu kapitálového. Cieľovým stavom je však dosiahnutie takzvanej daňovej neutrality, čiže rovnakého spôsobu zdanenia výnosov bez ohľadu na to, kde a akým spôsobom boli dosiahnuté. Uviedlo to Ministerstvo financií SR v Návrhu rozvoja koncepcie kapitálového trhu, ktorý sa nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Nezáležalo by teda na tom, či výnos pochádza z portfóliovej investície, podielového fondu, z priamej investície do akcií či dlhopisov alebo z vkladových produktov.

Raritou v podmienkach EÚ je podľa ministerstva financií najmä inštitút zdravotných odvodov z dividend a výnosov z akcií obchodovaných na regulovaných trhoch. Takýto systém zdaňovania je podľa rezortu nutné prehodnotiť aj v kontexte pripravovanej dane z finančných transakcií, ku ktorej sa Slovensko iniciatívne prihlásilo. Podporné opatrenia sa podľa návrhu na rozvoj kapitálového trhu skrývajú aj vo zvýšení súčasnej hornej hranice oslobodených príjmov výnosov z prevodov a predajov cenných papierov pre fyzické osoby. "Súčasná hranica oslobodených príjmov vo výške 500 eur sa vzťahuje aj na iné príjmy, napríklad príjmy z prenájmov, a je nepostačujúca. Aby sa dosiahol želaný efekt je potrebné ju zvýšiť v prípade príjmov z prevodov cenných papierov najmenej na 2 000 eur," upozorňuje rezort financií. 

Ako sa ďalej uvádza v koncepcii, pre zvýšenie daňovej motivácie pre investovanie na kapitálovom trhu, sa po vzore krajín V4, a to najmä Česka, zvažuje zavedenie takzvaných časových testov. Išlo by o lehotu medzi nákupom a predajom cenného papiera na regulovanom trhu, teda na Burze cenných papierov v Bratislave, po uplynutí ktorej by fyzická osoba nezdaňovala výnos z predaja cenného papiera. Rovnako je však podľa návrhu koncepcie potrebné zvážiť zrovnoprávnenie zdaňovania výnosov z predaja cenných papierov so zdaňovaním výnosov z držby cenných papierov. 

Alternatívou pri podpore kapitálového trhu zostáva aj návrt k účelovému sporeniu, a to vo forme odpočítania určitej sumy investície do nástrojov kapitálového trhu. Tento model platil do roku 2010 vo výške 398 eur ročne a bolo ho možné uplatniť pre produkty životného a dôchodkového poistenia a na investície do cenných papierov. Účelové sporenie bolo následne obnovené od roku 2014, avšak vo výške 180 eur a len pre doplnkové dôchodkové sporenie.

© 2014, Autorské práva SITA a.s. a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.