Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

MF navrhlo znížiť a zjednotiť daň z motorových vozidiel

Kategória: Spravodajstvo

Podľa návrhu nového zákona o dani z motorových vozidiel by daň z motorových vozidiel nemala byť príjmom samosprávnych krajov, ale štátneho rozpočtu. Samosprávam majú byť tieto príjmy kompenzované úpravou podielu na dani z príjmov fyzických osôb.

BRATISLAVA 7. júla (SITA) - Sadzba dane z motorových vozidiel by sa mala znížiť a zjednotiť na úrovni najnižších v súčasnosti stanovených sadzieb. Navrhuje to ministerstvo financií (MF) v návrhu zákona o dani z motorových vozidiel, ktorá je v súčasnosti upravovaná v rámci zákona o miestnych daniach. Cieľom návrhu podľa ministerstva je, aby bolo zdaňovanie motorových vozidiel spravodlivejšie. Návrh zákona, pri príprave ktorého rezort financií rokoval so zástupcami vyšších územných celkov a aj s predstaviteľmi autodopravcov, bol predložený do pripomienkového konania.

V súčasnosti je daň z motorových vozidiel príjmom vyšších územných celkov, ktoré môžu túto daň zaviesť a rozhodujú aj o sadzbách, oslobodeniach alebo zníženiach dane. "To podľa predstaviteľov podnikateľov vytvára pomerne neprehľadnú situáciu a nerovnaké podmienky pre podnikanie v jednotlivých samosprávnych krajoch," píše vo vyhlásení rezort financií. Po novom by daň z motorových vozidiel mala byť príjmom štátneho rozpočtu. O úprave sadzieb v budúcnosti bude rozhodovať vláda formou nariadenia. Samosprávam budú príjmy kompenzované úpravou ich podielu na dani z príjmov fyzických osôb. Spôsob platenia dane ostáva pre daňovníkov rovnaký ako v súčasnosti. Podávanie daňového priznania, splatnosť dane či výpočet a platenie preddavkov na daň ostáva zachovaný. 

Nová právna úprava sa bude naďalej dotýkať len zdaňovania motorových vozidiel využívaných na podnikanie. Pri zdaňovaní sa viac zohľadnia ekologickejšie vozidlá, pričom sadzby dane a úľavy najmä pre tieto ekologické vozidlá sú uvedené priamo v zákone. V porovnaní so súčasným stavom tiež ministerstvo navrhlo rozšíriť okruh zákonných oslobodení od dane, ktoré nebudú závisieť od rozhodnutia samosprávnych krajov. Ide napríklad o zákonné oslobodenia pre autobusy verejnej dopravy, vozidlá záchrannej zdravotnej služby, alebo vozidlá v poľnohospodárskej výrobe. 

Účinnosť zákona sa predpokladá od 1. januára 2015, nová právna úprava by tak platila už pre zdaňovacie obdobie roku 2015.

© 2014, Autorské práva SITA a.s. a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.