Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Kontroly e-kasy pomáhajú rastu tržieb

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Finančná správa pravidelne vykonáva kontroly zamerané na dodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Len v prvom polroku tohto roka bolo celkovo preverených 2940 pokladníc formou kontrolných nákupov a online monitorovania. Tieto kontroly majú aj preventívny efekt. Svedčí o tom rast evidovaných tržieb v prevádzkach po tom ako ich navštívili kontrolóri finančnej správy.

Finančná správa sa okrem bežnej kontrolnej činnosti zameriava aj na odhaľovanie pokladní, ktoré vydávajú falošné „bločky“. Od decembra 2022 do júla 2023 bolo zabezpečených 32 pokladní používaných v rámci 13 podnikateľských subjektov s podozrením, že obchádzajú systém e-kasa. 

Ukazuje sa, že takéto kontrolné akcie majú preventívny efekt. Potvrdzuje to výrazný nárast tržieb u dotknutých podnikateľských subjektov po zaistení pokladníc finančnou správou pre účely expertízy. Medziročný nárast tržieb za mesiace jún a júl (kedy sa prejavil plný efekt intervencie finančnej správy) bol 92 % a 77 %, nominálne vzrástli mesačné tržby o 607 tisíc eur a 542 tisíc eur. Finančná správa bude v takýchto kontrolných akciách pokračovať aj naďalej. Podnikateľom preto odporúča vyhýbať sa podvodným praktikám, čím sa vyhnú ďalším komplikáciám a možným pokutám za porušenie zákona.

V prvom polroku tohto roka celkovo finančná správa preverila formou online monitorovania na mieste 1196 pokladníc a uskutočnila 1934 kontrolných nákupov (niektoré pokladnice boli monitorované aj kontrolované). Kontroly sa uskutočnili najmä v pohostinstvách, jedálňach, či prevádzkach zameraných na ostatné jedálenské služby, prevádzkach účelového stravovania a v maloobchode.

Porušenie zákona bolo zistené v 1042 prípadoch, čo predstavuje 46,46 % z celkového počtu kontrolných nákupov a 33,29 % z celkového počtu kontrol, vrátane monitorovania.  Najčastejším porušením zákona bolo neevidovanie tržby, a to v 714 prípadoch. Za porušenie zákona kontrolóri uložili pokuty vo výške 352 810 eur.

Príloha: Vývoj tržieb spoločností, ktoré mali zaistené pokladne  od decembra 2022 do júla 2023


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.