Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Kontrolóri FR SR zistili 234 porušení zákona o e-kase

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Kontrolóri finančnej správy v júli tohto roka preverili 662 podnikateľských subjektov, z toho 381 formou online monitorovania na mieste a 348 formou kontrolných nákupov. Porušenie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice zistili v 234 prípadoch. Najčastejšie sa subjekty dopustili porušenia zákona tým, že neevidovali tržby.

Logo systému eKASAFinančná správa preverila najmä segmenty služieb pohostinstiev, výroby zmrzliny, jedálne a ostatné účelové stravovanie. Porušenie zákona odhalili kontrolóri v 234 prípadoch, čo predstavuje 66,1 % z celkového počtu kontrolných nákupov a 30,8 % z celkového počtu kontrol, vrátane monitorovania. Podnikatelia pritom najčastejšie porušujú zákon tým, že neevidujú tržby, čo sa preukázalo v 182 prípadoch. Kontrolóri uložili pokuty vo výške 67.480 eur.

Zároveň bolo vykonaných 13 opakovaných kontrolných nákupov a 25 online monitorovaní u podnikateľov, ktorí v mesiaci jún 2022 tržbu nezaevidovali, z toho v 4 prípadoch bolo opätovne zistené porušenie.

Kontrolóri sa zamerali aj na 36 virtuálnych registračných pokladníc (VRP). Formou online monitorovania bolo preverených 22 VRP a formou kontrolných nákupov 16 VRP. Porušenie zákona bolo zistené v 14 prípadoch a boli uložené pokuty vo výške 3 630 eur.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.