Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Koniec núdzového stavu neznamená koniec pandémie

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR

Finančná správa Slovenskej republiky informuje:

Opatrenia podľa zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov sa uplatňujú počas „obdobia pandémie“ a až do uplynutia najneskoršej lehoty podľa tohto zákona. Obdobím pandémie sa rozumie obdobie od 12. marca 2020, keď vláda SR vyhlásila mimoriadnu situáciu podľa osobitného predpisu v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území SR do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda mimoriadnu situáciu odvolá.

Keďže vláda SR mimoriadnu situáciu zatiaľ neodvolala, obdobie pandémie na účely tohto zákona stále trvá.

(zdroj: financnasprava.sk)


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.