Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Kolkové známky skončia k budúcoročnému júlu

Kategória: Spravodajstvo

Kolkové známky sa však budú môcť použiť ešte do konca budúceho roka, a to v prípade, ak poplatník už mal zakúpenú kolkovú známku ešte pred koncom júna 2014.

BRATISLAVA 10. júna (SITA) - Kolkové známky v budúcom roku skončia. Ministerstvo financií v novele zákona o správnych poplatkoch posúva termín zrušenia kolkových známok na 1. júl 2014. Kolkové známky sa však budú môcť použiť ešte do konca budúceho roka, a to v prípade, ak poplatník už mal zakúpenú kolkovú známku ešte pred koncom júna 2014.

Rezort financií v novele, ktorú koncom mája predložil do pripomienkového konania, taktiež zavádza nový spôsob platenia správnych poplatkov. Ten by mal postupne úplne nahradiť platenie prostredníctvom kolkových známok. "Cieľom predloženého návrhu zákona je etablovať nový koncept platenia správnych a súdnych poplatkov, ktorý bude zohľadňovať všetky požiadavky modernej doby, t.j. zvýšenie komfortu občana, bezpečnosť a transparentnosť systému, ako aj jeho centralizáciu a kontrolu," uvádza ministerstvo financií.
Správne poplatky sú v súčasnosti vyberané štyrmi spôsobmi, a to v hotovosti, bezhotovostne, zaplatením formou poštového poukazu alebo formou kolkovej známky. Rezort financií v novele zákona o správnych poplatkoch rieši nový spôsob úhrady správnych a súdnych poplatkov s možnosťou ich zaplatenia priamo na príslušnom orgáne alebo prostredníctvom integrovaného obslužného miesta, akreditovaného platcu alebo jednotného kontaktného miesta. "Pri platbe na príslušnom orgáne bude možné poplatok zaplatiť v hotovosti alebo platobnou kartou prostredníctvom napr. kioskov, ktoré vytlačia potvrdenie o zaplatení poplatku," informuje ministerstvo. Prevádzkovateľom nového systému na platenie poplatkov bude od 1. novembra 2013 Slovenská pošta, a.s.

V priebehu budúceho roka sa budú podľa ministerstva financií postupne zavádzať nové spôsoby platenia poplatkov a umiestňovať na príslušných orgánoch technické zariadenia na platenie poplatkov v závislosti od počtu nimi vykonávaných spoplatňovaných úkonov a konaní. "Veľkou prednosťou zavedenia nových spôsobov platenia bude vedenie centrálnej evidencie predaja, zúčtovania a vrátenia poplatkov, ktorú bude na základe návrhu tohto zákona zabezpečovať prevádzkovateľ systému a u ktorého bude možné overiť poplatníkom úhradu poplatku," spresňuje ministerstvo financií. Celé bremeno softvérového zabezpečenia funkcionality centrálneho systému, ako aj dodávku hardvéru na príslušných orgánoch bude podľa rezortu znášať prevádzkovateľ systému a zo strany štátu tak nebude potrebné platiť jednorazovo za vyvolané technologické investície.

© 2013, Autorské práva SITA a.s. a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.