Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Inkluzívny trh môže znížiť nezamestnanosť v najmenej rozvinutých okresoch

Kategória: Spravodajstvo

Podpora najmenej rozvinutých okresov na Slovensku by sa mala upraviť. Pokles nezamestnanosti je totiž podľa Inštitútu zamestnanosti (IZ) len na celoštátnej úrovni, v 12 najmenej rozvinutých okresoch však klesá nezamestnanosť pomalšie. Inštitút vidí riešenie v zavedení inkluzívneho trhu.

Bratislava 27. júla (TASR) – "Slovensko zažíva vysoký ekonomický rast a nárast zamestnanosti. Počet nezamestnaných podľa údajov úradov práce od júna 2014 klesol o 42 %, počet dlhodobo nezamestnaných o 50 %. Tieto pozitívne zmeny sú iba na celoštátnej priemernej úrovni," skonštatoval na dnešnej tlačovej konferencii riaditeľ IZ Michal Páleník. Upozornil na to, že počet nezamestnaných v najmenej rozvinutých okresoch klesol iba o 33 % a počet dlhodobo nezamestnaných iba o 40 %. Rastú tak regionálne rozdiely. "Rastúce rozdiely ilustruje aj fakt, že minulý týždeň pribudol nový najmenej rozvinutý okres Gelnica," podotkol Páleník s tým, že v prvom polroku tohto roka bolo schválených niekoľko investičných zámerov, ktoré majú zvýšiť zamestnanosť, avšak iba 3 % z nich smerujú do najmenej rozvinutých okresov.
      Inštitút však oceňuje, že vznikol špeciálny zákon a úrad mimoriadneho splnomocnenca, ktorý sa venuje najmenej rozvinutým okresom. "Nanešťastie, formy podpory znižovania regionálnych rozdielov nie sú vhodné a rozpočet nie je primeraný veľkosti problému," tvrdí Páleník. Podľa jeho slov splnomocnenec vlády robí akčné plány pre rozvoj, obsahujú však len zosumarizovanie jednotlivých aktivít operačných programov, aktivít štátnych podnikov a verejných inštitúcií. Legislatíva prináša aj regionálny príspevok. Ten je však podľa inštitútu veľmi nízky. Ďalší problém vidí inštitút aj v byrokratickej náročnosti, oneskorenosti. Páleník vysvetlil, že príspevok je vyplácaný na základe uzatvorenej zmluvy, ktorá je každá individuálne posudzovaná.
      "Táto forma podpory znižovania regionálnych rozdielov nedokáže adekvátne znížiť nezamestnanosť v horizonte kratšom ako 200 rokov. Preto opätovne navrhujeme zavedenie inkluzívneho trhu," doplnil Páleník. Podľa jeho slov by tak na rozdiel od súčasnej podpory boli využívané štandardné zmluvné vzťahy, pravidlá, sankcie za nedodržanie, zabezpečený by bol primeraný a plynulý tok financií. "Hlavne mení správanie sa celého verejného sektora v prospech inkluzívneho rastu a rastu zamestnanosti najviac zraniteľných osôb," tvrdí Páleník.
      Podľa inštitútu je úlohou štátu zabezpečiť, aby objem financií určených na inkluzívne verejné obstarávanie vedel zamestnať primeraný počet ľudí z cieľovej skupiny. IZ preto podal pripomienku k návrhu zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov, v ktorej navrhuje transfer obciam vo výške 15 % z ich podielových daní, čo je približne 25 miliónov eur ročne. Transfer by mal byť viazaný na využitie formou inkluzívneho verejného obstarávania. "Aby sa podarilo znížiť nezamestnanosť v najmenej rozvinutých okresoch na úroveň porovnateľnú s priemerom SR, je nutné zvýšiť pomoc tridsaťnásobne, smerovať túto pomoc na dlhodobú nezamestnanosť, zaviesť použitie tejto pomoci formou inkluzívneho trhu a sprehľadniť, zefektívniť a zjednodušiť všetky procesy," dodal Páleník.

Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.