Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Informačný materiál pre identifikáciu konečného príjemcu príjmu

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Finančná správa pripravila pre daňové subjekty užitočnú pomôcku, aby v praxi vedeli preukazovať osobu konečného príjemcu príjmu na základe zákona o dani z príjmov.

Definíciu konečného príjemcu príjmu ustanovil zákon o dani z príjmov, rovnako aj postup platiteľa dane v prípade, ak túto osobu nevie preukázať. Zákon o dani z príjmov ani iný daňový právny predpis však neustanovuje spôsob preukazovania takejto osoby. Finančná správa preto aj na základe dopytov verejnosti pripravila pre svojich klientov podrobný informačný materiál s cieľom zmierniť právnu neistotu a administratívnu záťaž. 

INFORMÁCIA TU!

Spôsob preukazovania osoby konečného príjemcu príjmu platiteľom dane závisí od okolností a skutočností týkajúcich sa jednotlivých prípadov cezhraničných vzťahov, najmä od významnosti rizík a rozsahu rizikovosti týchto prípadov. Rozsah spôsobu preukazovania tejto skutočnosti závisí od úrovne rizikovosti prípadu. Súčasťou vydaného informačného materiálu je aj vzor čestného vyhlásenia príjemcu príjmu, vzor dotazníka k preukázaniu statusu konečného príjemcu príjmu a príklady možných dokumentov preukazujúcich tvrdenia deklarované príjemcom príjmu.

Informačný materiál vypracovala finančná správa v spolupráci s Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Slovenskou komorou daňových poradcov. Spoločne ju odporúčajú daňovým subjektom uplatňovať v ich cezhraničných daňových vzťahoch a možné je ju primerane uplatniť aj na účely príslušných medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.