Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Informácia o zmene legislatívy Gruzínska v oblasti digitálnych služieb

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Od 1. júla 2021 daňová legislatíva v Gruzínsku ustanovuje, že zdaniteľná osoba, ktorá nie je usadená v Gruzínsku, alebo nemá obvyklé sídlo v Gruzínsku, alebo nemá stálu prevádzkareň v Gruzínsku, je povinná platiť DPH.

Táto daňová povinnosť sa vzťahuje iba na zahraničné zdaniteľné osoby, ktoré poskytujú digitálne služby, ktoré na území Gruzínska môže prijať fyzická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, alebo ktorá je zdaniteľnou osobou, ale prijaté služby nesúvisia s jej ekonomickou činnosťou.

Digitálne služby zahŕňajú telekomunikačné služby, rozhlasové alebo televízne vysielanie a elektronicky poskytované služby.

Z tohto hľadiska GRS vytvorila špeciálnu platformu pre registráciu a reportovanie vyššie uvedených osôb:

REGISTRÁCIA

Podľa gruzínskych právnych predpisov sa platí DPH za digitálne služby poskytované od 1. júla 2021 a zdaňovacie obdobie je kalendárny štvrťrok. Povinnosť podať daňové priznanie vzniká od 20. októbra 2021 a daň musí byť zaplatená najneskôr v posledný deň mesiaca nasledujúceho po zdaňovacom období (štvrťroku). Daň je možné platiť v cudzej mene, a to v amerických dolároch, alebo v eurách, pričom menu je možné zvoliť pri registrácii na portáli DPH.

Ďalšie informácie o zdaňovaní zahraničných zdaniteľných osôb poskytujúcich digitálne služby v Gruzínsku sú k dispozícii na oficiálnych webových stránkach GRS:

INFORMÁCIE

v časti „Portál DPH o digitálnych službách“. Ak by mali daňové subjekty akékoľvek otázky, ďalšie vysvetlenia je možné dostať e-mailom:  evat@rs.ge 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.