Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

IFRS a podnikanie, týka sa aj mňa?

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: accace Zdroj: Accace, Radka Pirošová, Accounting Manager

Medzinárodné štandardy finančného vykazovania (IFRS) sú súborom účtovných pravidiel, ktoré určujú postup, podľa ktorého by mali spoločnosti pripravovať a zverejňovať svoje účtovné závierky. Cieľom IFRS je vytvoriť jednotný účtovný jazyk, ktorý umožní spoločnostiam jednotné, porovnateľné a zrozumiteľné účtovné postupy vo viacerých krajinách. Avšak riadenie všetkých záväzkov a povinností v rôznych krajinách predstavuje veľkú výzvu pre medzinárodné podnikanie. Kedy je spoločnosť povinná uplatňovať požiadavky IFRS na účtovné výkazy? Aké faktory ovplyvňujú tieto podmienky? V tomto článku poskytneme prehľad o tom, kedy sú firmy povinné zostaviť konsolidované alebo individuálne účtovné závierky podľa IFRS štandardov.

Účtovnú závierku podľa IFRS musia pripraviť:

  • Subjekty verejného záujmu – banky, poisťovne (okrem zdravotných), správcovské spoločnosti, burzy cenných papierov a ich pobočky
  • Subjekt, ktorý je obchodnou spoločnosťou a má aspoň dve po sebe nasledujúce účtovné obdobia. Zároveň by takýto podnik mal spĺňať aspoň dve z týchto podmienok: celková suma aktív (hrubá súvaha) prevyšuje 170 000 000 EUR, čistý obrat je vyšší ako 170 000 000 EUR alebo priemerný prepočítaný počet zamestnancov je vyšší ako 2 000 v jednom účtovnom období.

Účtovnú závierku podľa IFRS môžu pripraviť aj:

  • Subjekt, ktorý v účtovnom období vydal cenné papiere, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu
  • Platobné inštitúcie, inštitúcie elektronických peňazí, obchodníci s cennými papiermi
  • Európska spoločnosť

Zorientovať sa v rozsiahlych pravidlách IFRS a sledovať ich časté zmeny môže byť praxi náročné. Naši experti ponúkajú nielen dodržanie osvedčených postupov, ale aj komplexné poradenstvo v oblasti IFRS, či špecializované konzultácie ku rôznym aspektom IFRS zameraných na konkrétne potreby vašej organizácie.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.