Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

FR SR preverila nesprávny odpočet daňovej straty

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Viac ako 85 % z 250 preverovaných daňových subjektov si nesprávne uplatnilo odpočet daňovej straty za rok 2020. Finančná správa dala daňovníkom možnosť tieto chyby odstrániť a podať dodatočné daňové priznanie. Niektorí však túto šancu nevyužili, za čo im hrozí daňová kontrola.

Finančná správa v 2. štvrťroku tohto roka preverila 250 daňových subjektov, u ktorých vzniklo podozrenie na nesprávne uplatnenú daňovú stratu v zdaňovacom období 2020. Pochybenie bolo potvrdené v 214 prípadoch s celkovým objemom nesprávne uplatnenej daňovej straty vo výške 5,1 milióna eur. Ukázalo sa, že najčastejšími pochybeniami boli nesprávny výpočet výšky uplatniteľnej daňovej straty, nesprávny odpočet daňovej straty podľa „lex korona“ zákona a výpočet daňovej straty z výsledky hospodárenia namiesto základu dane. 

V záujme finančnej správy je, aby si daňovníci správne plnili svoje povinnosti voči štátu a vyhli sa zbytočným komplikáciám po podaní daňového priznania. Daňovníci, u ktorých bolo identifikované pochybenie, preto boli správcom dane vyzvaní, aby zistené nedostatky včas odstránili podaním dodat 

Aj napriek tomuto ústretovému kroku však finančná správa eviduje aj daňovníkov, ktorí si ani po urgencii zamestnancov daňových úradov nesplnili svoje povinnosti. V týchto prípadoch budú začaté daňové kontroly.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.