Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

FR SR informuje: Mäsové a mliečne výrobky si z Ukrajiny nedovážajte!

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Príslušníci finančnej správy z Colného úradu Michalovce takmer denne zaznamenávajú prípady pokusov o dovoz mäsa, mäsových a mliečnych výrobkov. Iba počas januára 2023 bolo na hraničných priechodoch zhabaných viac ako 520 kg rôznych výrobkov živočíšneho pôvodu a cestujúcim boli vymerané náklady na ich likvidáciu vo výške 817,65 eur. 

Jednou z úloh finančnej správy je aj ochrana spotrebiteľa a životného prostredia. Finančná správa preto vyvíja neustále úsilie o informovanie cestujúcej verejnosti a šírenie povedomia aj o zákaze dovozu tovaru ohrozujúceho zdravie obyvateľov. I napriek tejto snahe sa ozbrojení príslušníci z Colného úradu Michalovce na slovensko-ukrajinských hraničných priechodoch takmer denne stretávajú s nerešpektovaním tohto zákazu. 

V roku 2022 colný úrad zaznamenal 249 prípadov porušenia týchto predpisov a zhabaných bolo 3 366 kg tovaru živočíšneho pôvodu, z toho 2 937 kg mäsa a mäsových výrobkov a 429 kg mliečnych a ostatných živočíšnych výrobkov. Pre porovnanie v roku 2021 colný úrad zaznamenal 153 prípadov a zhabal 1 800 kg takéhoto tovaru. Medziročne ide o 87% nárast množstva nezákonne dovážaného tovaru živočíšneho pôvodu. V minulom roku colný úrad vykonal 4 likvidácie zhabaného tovaru živočíšneho pôvodu. Posledná sa uskutočnila 16.12.2022 a zlikvidovaných bolo 681 kg živočíšnych produktov. Odvtedy uplynuli iba necelé dva mesiace a colný úrad musí opäť likvidovať zhabané produkty. Len v januári už bolo zaznamenaných ďalších 51 prípadov. Dňa 9.2.2023 colný úrad zlikvidoval viac ako 1 150 kg živočíšnych produktov, z toho 1 050 kg mäsa a mäsových výrobkov a 101 kg mliečnych a ostatných živočíšnych výrobkov.  

Finančná správa pripomína, že neobchodný dovoz tovaru živočíšneho pôvodu podlieha prísnym pravidlám. Striktný zákaz dovozu sa vzťahuje na mäso, mlieko a výrobky z nich. Výnimka zo zákazu sa vzťahuje iba na sušené dojčenské mlieko a špeciálne potraviny potrebné zo zdravotných dôvodov, a to v množstve 2 kg. Pre iné ako napríklad med, mušle či vajíčka platia množstevné obmedzenia. Ich dovoz je možný maximálne v množstve 2 kg. Ak nie sú tieto pravidlá dodržané, živočíšne výrobky sú v zmysle platnej legislatívy zhabané a zlikvidované, pričom pri zhabaní tovaru sú cestujúcim vymerané náklady na likvidáciu. 

Umožnený je neobchodný dovoz potravín ako napríklad chlieb, koláče, sušienky, čokoláda, cukrovinky a sladkosti,  potravinové doplnky v balení pre konečného spotrebiteľa, cestoviny nemiešané s mäsovým výrobkom ani ním neplnené. Takýto príležitostne dovážaný tovar má byť určený pre osobnú spotrebu cestujúceho alebo ako dar jeho blízkym, a tomu má zodpovedať aj jeho množstvo. V cestnej a železničnej doprave celková hodnota tovaru dovážaného dospelou osobou nesmie prekročiť sumu 300 eur, v prípade osoby do 15 rokov je to suma 150 eur. 

Finančná správa odporúča verejnosti vopred si overiť, či tovar, ktorý si plánujú doviezť, nepodlieha zákazom, obmedzeniam alebo limitom. Nezákonným dovozom tovaru nielen z Ukrajiny, ale aj z iných tretích krajín, sa môžu dopustiť colného priestupku, za ktorý hrozí postih. Vyhnú sa tak prípadným problémom a neplánovanému zdržaniu sa na hranici.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.