Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Firmy budú platiť nižšiu daň za nové a ekologické vozidlá

Kategória: Spravodajstvo

Firmy na Slovensku, ktoré si obstarali nové autá, s nízkymi emisiami, na elektrický či vodíkový pohon, budú platiť nižšiu daň z motorových vozidiel, avšak až v nasledujúcom roku 2016.

Bratislava 7. januára (TASR)– Firmy na Slovensku, ktoré si obstarali nové autá, s nízkymi emisiami, na elektrický či vodíkový pohon, budú platiť nižšiu daň z motorových vozidiel, avšak až v nasledujúcom roku 2016.
      "Nový Zákon o dani z motorových vozidiel zavádza variabilnú ročnú sadzbu dane podľa veku vozidla, kde zvýhodňuje novšie autá. Zároveň sa vyššie percento zníženia ročnej sadzby dane, a teda väčšie úspory na dani týka aj ekologickejších áut," povedala TASR Ladislava Pozdechová, vedúca účtovného oddelenia Business Lease Slovakia. Upozornila zároveň, že v tomto roku sa platí táto daň ešte po starom, daňové priznania sa podávajú do 2. 2. 2015 a do tohto dátumu treba daň aj zaplatiť.
      "Nový zákon o Dani z motorových vozidiel sa vyčlenil zo Zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Zjednocuje sadzby pre jednotlivé typy vozidiel na celom území Slovenska, teda bez ohľadu na kraj. Motivuje firmy k obmene vozového parku, preto začína platiť variabilná sadzba dane podľa veku a ekologickosti vozidla. Na spôsobe nadobudnutia auta pritom nezáleží," informovala ďalej Pozdechová. Zdaňovanie sa podľa nej pozitívne odzrkadlí tak na autách obstaraných na hotovosť, ako aj na finančný alebo operatívny lízing.
      Daňovníkom vo všeobecnosti naďalej zostáva osoba, ktorá je ako držiteľ vozidla zapísaná v doklade. "V prípade financovania áut na operatívny lízing, kde sa už teraz obmieňajú autá väčšinou po štyroch rokoch, sa fyzickej alebo právnickej osobe premietne nižšia daň aj do nižších splátok operatívneho lízingu," doplnila Pozdechová.
      Počas prvých troch rokov od registrácie vozidla sa znižuje sadzba dane o 25 %, v štvrtom až šiestom roku o 20 %. U hybridných vozidiel a vozidiel na plynový a vodíkový pohon bude sadzba navyše znížená ešte o 50 %. V prípade áut na elektrický pohon bude základom dane výkon motora v kW. "Sadzba sa však na druhej strane bude zvyšovať s pribúdajúcim vekom auta. Pri vozidlách obstaraných na finančný lízing, úver alebo hotovosť si preto treba dať pozor. Po siedmom roku veku auta v majetku sa zníži sadzba už len o 15 % a pri 10 až 13-ročných vozidlách bude sadzba najskôr stopercentná a neskôr sa bude zvyšovať," upozornila Pozdechová.
      Daňová povinnosť vzniká daňovníkovi prvým dňom mesiaca, kedy sa vozidlo použilo na podnikanie, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k zmene držiteľa vozidla, vyradeniu vozidla z evidencie, ukončeniu podnikania alebo zániku daňovníka.

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.