Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Firmy a občania si môžu odložiť daňové priznanie k dani z príjmov

Kategória: Spravodajstvo

V roku 2015 je aj naďalej možné predĺžiť si lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov najviac o tri mesiace, a to bez akýchkoľvek podmienok a dokladovania.

Bratislava 17. februára (TASR) – V roku 2015 je aj naďalej možné predĺžiť si lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov najviac o tri mesiace, a to bez akýchkoľvek podmienok a dokladovania. Podmienkou pre tých, ktorí si chcú predĺžiť lehotu na najviac šesť mesiacov, je, že mali vlani príjmy zo zdroja v zahraničí.
      "Na predĺženie lehoty o šesť mesiacov nestačí, aby daňovník dostal príjmy zo zahraničia. Nestačí teda, ak napríklad podnikateľ predá tovar do zahraničia, za ktorý od zahraničného odberateľa dostane zahraničný príjem. Potrebné je, aby tento príjem mal zdroj v zahraničí. Týka sa to najmä tých, ktorí majú v zahraničí napríklad stálu prevádzkareň, kanceláriu, pobočku, alebo aspoň bankový účet, z ktorých im plynú zdaniteľné príjmy 'zo zdroja' v zahraničí," upozornil daňový poradca spoločnosti Accace Miloslav Jošt. Vzťahuje sa to obyčajne na prípady, keď daňovník zo svojich príjmov platí nejakú daň aj v zahraničí. "Dlhšia lehota na podanie daňového priznania na Slovensku mu takto umožňuje skompletizovať všetku dokumentáciu," vysvetlil Jošt.
      Termín sa predĺži na základe oznámenia, ktoré je potrebné na daňový úrad poslať najneskôr do 31. marca. Podnikatelia, ktorých zdaňovacie obdobie je zhodné s kalendárnym rokom, si tak môžu predĺžiť lehotu najdlhšie do konca júna alebo najdlhšie do konca septembra.
      "V oznámení daňovník určí novú lehotu, v ktorej podá daňové priznanie a zaplatí daň, pričom táto musí pripadať vždy na posledný deň kalendárneho mesiaca a nemožno ju opätovne predĺžiť. Platitelia DPH musia podať oznámenie elektronicky," upozornil Jošt. Na oznámenie v papierovej podobe by správca dane neprihliadal a nevyhli by sa sankciám za neskoré podanie daňového priznania, ani za oneskorenú úhradu dane.
      Predĺženie lehoty je výhodné najmä pre tých, ktorí z rôznych dôvodov nestíhajú pripraviť daňové priznanie v riadnej lehote, alebo ktorým vzniká veľký nedoplatok na dani a úhradu si chcú oddialiť. Nevýhodné je pre tých, ktorým vzniká veľký preplatok na dani a vrátenie si predĺžením lehoty len skomplikujú.
      Lehotu si môžu predĺžiť aj podnikatelia v konkurze alebo v likvidácii. K tomu však nepostačuje oznámenie. "Potrebné je podať žiadosť, a to najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania (16.3.). Takýmto daňovníkom je možné lehotu predĺžiť najviac o tri kalendárne mesiace. Pokiaľ zvažujú predĺženie lehoty, mali by podať žiadosť čo najskôr, aby im daňový úrad stihol vydať rozhodnutie v predstihu, čo môže byť kľúčové najmä v prípade zamietnutia žiadosti," odporúča daňový poradca spoločnosti Accace.

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.