Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Financovanie väčšiny projektov z eurofondov sa obnoví

Kategória: Spravodajstvo

Eurokomisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn potvrdil, že v najbližšom čase bude ukončené prerušenie platieb na väčšinu z pozastavených projektov v Operačnom programe Doprava. Výnimkou sú nemenované menšie železničné projekty, kde pokračuje preverovanie a preto boli vylúčené.

Správa "DOPRAVA: Financovanie väčšiny projektov z eurofondov sa obnoví" je aktualizovaná o vyjadrenie ministerstva dopravy vo štvrtom až šiestom odseku.

BRATISLAVA 28. júna (SITA) - Európska komisia onedlho obnoví platby na väčšinu projektov v Operačnom programe Doprava (OPD), ktoré boli doposiaľ pozastavené pre rôzne nezrovnalosti. Výnimkou sú zatiaľ nemenované menšie železničné projekty, kde ešte trvá preverovanie. Eurokomisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn o tom informoval vo štvrtok po stretnutí s ministrom dopravy Jánom Počiatkom.

"Môžem s radosťou potvrdiť, že v najbližšej dobe sa ukončí prerušenie platieb väčšiny projektov Operačného programu Doprava, s výnimkou niektorých menších projektov na železnici. Presné detaily tých troch železničných projektov nepoviem," povedal Hahn na brífingu na ministerstve dopravy. Pri týchto železničných projektoch podľa neho ešte pokračuje vyšetrovanie, a preto ich vylúčili z celého balíka, u všetkých ostatných ukončili pozastavenie platieb.

Ministerstvo dopravy zatiaľ nemá oficiálny list z Európskej komisie o obnovení financovania pozastavených projektov. Počiatek sa to dozvedel priamo na rokovaní s Hahnom. "Je to veľký prelom v tom, že Operačný program Doprava je vlastne v drvivej väčšine odblokovaný a môžeme čerpať tak, ako sa budú projekty realizovať," vyhlásil Počiatek. Pripomenul, že hrozba zastavenia financovania dopravných projektov sa objavila v polovici minulého roka. Nevedel spresniť, financovanie ktorých projektov sa obnoví a ktoré železničné projekty sú pozastavené.

Rezort dopravy následne potvrdil, že hrozba pozastavenia priebežných platieb pre Operačný program Doprava je odstránená. "Vďaka intenzívnej komunikácii súčasného vedenia ministerstva dopravy s Európskou komisiou a sérii nápravných opatrení na nedostatky, ktoré identifikoval národný audit z decembra 2010, generálne riaditeľstvo pre regionálnu politiku Európskej komisie rozhodlo o zrušení výstrahy z takzvaného varovného listu z augusta 2011," uviedlo ministerstvo. Toto rozhodnutie by malo priniesť aj novú dynamiku do čerpania eurofondov na dopravné projekty.

Po tom, čo ministerstvo dopravy vlani v lete dostalo varovný list o možnom pozastavení platieb, boli projekty OPD v rámci všetkých siedmich prioritných osí financované zo zdrojov štátneho rozpočtu. Brusel vtedy vyzval k vykonaniu nápravných opatrení v nadväznosti na zistenia z národného systémového auditu z konca roka 2010. Zistené nedostatky mali formálny charakter a týkali sa najmä prioritnej osi Technická pomoc. Ministerstvo dopravy informovalo Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre regionálnu politiku o prijatí nápravných opatrení. V ďalšom liste z 11. júna tohto roka uistilo ministerstvo komisiu, že vykonáva systematické kroky pri implementácii nápravných a preventívnych opatrení.

"Európska komisia usúdila, že nedostatky boli uspokojivo odstránené a hrozba pozastavenia platieb bola zrušená. Brusel teda Slovensku spätne preplatí súhrnné žiadosti o platbu na všetky cestné projekty, ktoré boli doteraz financované zo štátneho rozpočtu," dodal rezort dopravy. Komunikácia o preplatení projektov železničnej infraštruktúry pre Železnice Slovenskej republiky bude pokračovať.

Počiatek a Hahn rokovali aj o príprave nového programového obdobia Európskej únie 2014 až 2020 a takisto o Dunajskej stratégii, ktorá sa týka najmä podmienok splavnosti rieky a údržby vodnej cesty. Hahn sa počas návštevy siedmich podunajských krajín od 27. júna do 1. júla oboznamuje s projektmi realizovanými v rámci stratégie pre podunajskú oblasť. Výročné fórum Dunajskej stratégie sa uskutoční 27. a 28. novembra v nemeckom Regensburgu.
Európsky dvor audítorov vlani vykonal kontrolu použitia eurofondov na dva zrealizované a štyri bežiace projekty Železníc Slovenskej republiky (ŽSR). Rezort dopravy pred dvoma mesiacmi s odvolaním na predbežné závery auditu tvrdil, že eurofondy na tieto projekty nie sú priamo ohrozené. Išlo o ukončené projekty modernizácie trate Žilina - Krásno nad Kysucou a dostavby zriaďovacej stanice Žilina Teplička.

Ďalšie projekty v realizácii sú zamerané na modernizáciu tratí Nové Mesto nad Váhom - Zlatovce a Trenčianska Teplá - Beluša, ako aj na projektovú prípravu modernizácie trate Žilina - Košice v úseku Liptovský Mikuláš - Poprad-Tatry a projektovú prípravu výstavby verejného terminálu intermodálnej prepravy Bratislava. Ak by vyšetrovanie potvrdilo podozrenia z konfliktu záujmov a korupcie na základe anonymných podnetov, krajným riešením by mohlo byť aj vrátenie všetkých zdrojov Európskej únie využitých pri ukončených projektoch.

Audítorská misia Európskej komisie uskutočnila 23. až 27. apríla tohto roku ďalší systémový audit kontrolných a riadiacich systémov riadiaceho orgánu Operačného programu Doprava pri využívaní eurofondov v doprave. Audítori skontrolovali vybrané projekty všetkých prijímateľov európskej pomoci v rezorte.

 

© 2012, Autorské práva SITA a.s. a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.