Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Finančný výbor schválil niekoľko zmien v novele zákona o dani z príjmov

Kategória: Spravodajstvo

Parlament sa už na nadchádzajúcej schôdzi bude zaoberať novelou zákona o dani z príjmov, o ktorej naposledy finančný výbor prerušil rokovanie.

Bratislava 20. novembra (TASR) - Dôvodom boli nezrovnalosti pri nastavení podmienok na podporu kúpeľníctva či nových pravidlách pri daňovej rezidencii. Finančný výbor však v pondelok schválil novelu aj s niekoľkými pozmeňujúcimi návrhmi a odporučil ju plénu schváliť. Novela je v druhom čítaní.
      Kritériom pre určenie daňovej rezidencie fyzickej osoby bude bydlisko. Pozmeňujúcim návrhom Radovana Baláža (SNS) sa toto kritérium ale spresní. Po novom má fyzická osoba na území Slovenska bydlisko, ak sú splnené dve podmienky, ktoré sa zosúladili s medzinárodnou praxou a zmluvami o zamedzení dvojitého zdanenia. Má mať možnosť ubytovania, ktoré neslúži len na príležitostné ubytovanie a zároveň musí byť zrejmý zámer takejto osoby sa v tomto bydlisku trvale zdržiavať. "Tento zámer sa posudzuje so zreteľom na všetky súvisiace skutočnosti a okolnosti vrátane osobných väzieb a ekonomických väzieb k územiu SR," uvádza sa v Balážovom návrhu. 
      Ďalej sa upraví aj odpisovanie budov, v ktorých sa poskytuje kúpeľná starostlivosť. "Nemeníme základné princípy, pravidlá a spôsob akým sa odpisuje. Dochádza k skráteniu doby odpisovania pri tých budovách, ktoré sú využívané na kúpeľnú starostlivosť," priblížila počas rokovania výboru štátna tajomníčka rezortu financií Dana Meager. Novela má zaviesť aj odpočítateľnú položku od základu dane pre pracujúcich ľudí, ktorí absolvujú kúpeľný pobyt.
      Výbor odobril aj pozmeňujúci návrh Petra Náhlika (Smer-SD), ktorým sa oslobodia príjmy z reklamy do 20.000 eur od platenia daní. Toto oslobodenie sa má týkať napríklad občianskych združení, neinvestičných fondov či neziskových organizácií, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby.
      Jedným z hlavných cieľov novely zákona je aj zvýšenie podpory vedy a výskumu, a to zvýšením odpočtu nákladov zo súčasných 25 % na 100 % a možnosť zvýšenia tejto základnej sumy odpočtu o ďalších 100 %. Okrem toho sa má zaviesť tzv. patent–box, ktorým by sa mala stimulovať produkcia s vyššou pridanou hodnotu a zamestnávanie vysokokvalifikovaných pracovníkov.

Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

 

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.