Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Európska komisia žiada SR o implementáciu smernice o kapitálových požiadavkách

Kategória: Spravodajstvo

Európska komisia (EK) dnes predstavila každomesačný balík rozhodnutí o porušení povinnosti členských štátov vyplývajúcich z práva EÚ.

Brusel/Bratislava 28. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) dnes predstavila každomesačný balík rozhodnutí o porušení povinnosti členských štátov vyplývajúcich z práva EÚ. Slovensko sa v aprílovom balíku rozhodnutí ocitlo spolu s Belgickom, Lotyšskom a Holandskom v skupine krajín, ktorým exekutíva EÚ vyčíta nedostatočné uplatňovanie pravidiel v sektore finančných služieb, konkrétne zavedenie smernice o kapitálových požiadavkách.
      Cieľom právnych rozhodnutí, ktoré sa týkajú rôznych sektorov a oblastí politiky EÚ, je zaistiť správne uplatňovanie práva EÚ v záujme občanov a podnikov.
      Komisia v apríli prijala dve formálne výzvy, 35 odôvodnených stanovísk a šesť postúpení na Súdny dvor EÚ.  
      Komisia zároveň oznámila, že uzatvára 113 prípadov, kde príslušné členské štáty problémy vyriešili bez toho, aby EK potrebovala v konaní pokračovať.
      V rámci odôvodnených stanovísk EK žiada Belgicko, Lotyšsko, Holandsko a Slovensko, aby uplatňovali pravidlá o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti. Znamená to implementáciu smernice o kapitálových požiadavkách, ktorá stanovuje prudenciálne požiadavky na finančné inštitúcie usadené v Európskej únii. 
      Ide o pravidlá udeľovania licencií a dohľadu nad inštitúciami, spoluprácu v oblasti dohľadu, riadenie rizík, správu a riadenie spoločnosti (vrátane odmeňovania) a tzv. "kapitálové vankúše", čiže povinný kapitál, ktorý musia finančné inštitúcie vlastniť dodatočne k iným minimálnym kapitálovým požiadavkám.
      Smernica je súčasťou širšieho balíka opatrení určených na posilnenie regulácie bankového sektora v EÚ po finančnej kríze.
      Členské štáty EÚ mali túto smernicu transponovať do 31. decembra 2013. Belgicko, Lotyšsko, Holandsko a Slovensko však doteraz plne netransponovali túto smernicu do vnútroštátneho práva, niektoré ustanovenia týkajúce sa najmä diskrečnej právomoci vnútroštátnych orgánov sú stále neúplné.
      Žiadosť EK má podobu odôvodneného stanoviska. Ak opatrenia plného zavedenia smernice 2013/36/EÚ nebudú komisii oznámené do dvoch mesiacov, môže sa rozhodnúť postúpiť prípad Belgicka, Lotyšska, Holandska a Slovenska na Súdny dvor EÚ.

Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.