Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

EUIPO ponúka malým a stredným podnikom finančný grant na ochranu ich značky a duševného vlastníctva

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: HAVEL & PARTNERS Zdroj: HAVEL & PARTNERS

Ochrana obchodnej značky je pre úspešné podnikanie dôležitá. Práve značka je to, čo mnohých zákazníkov ovplyvní pri ich rozhodovaní. Financie vynaložené na ochranu a propagáciu značky sú nepochybne správne investované a dokážu pozitívne ovplyvniť  dobrú povesť spoločnosti či jej jedinečnosť.

Úrad Európskej Únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) spustil pokračovanie grantového programu, ktorý umožňuje malým a stredným podnikom získať podporu pri ochrane ich duševného vlastníctva. Podpora poskytovaná grantom EUIPO sa netýka len ochranných známok, ale aj dizajnov či patentov.

Kto môže požiadať o grant?

O grantovú podporu môžu požiadať všetky malé a stredné podniky so sídlom v Európskej únii, ktoré majú menej ako 250 zamestnancov a ich ročný obrat neprekračuje 50 miliónov eur (resp. ročná bilančná suma je najviac 43 miliónov eur). Z grantového programu sú však vylúčené niektoré kategórie podnikov, ide napríklad o podniky v konkurze, v insolvenčnom konaní alebo v likvidácii.

Žiadosť o grant môže podať spoločnosť sama alebo prostredníctvom svojho zástupcu.

Aká je výška grantu?

V rámci grantu EUIPO možno požiadať o podporu pri registrácii ochrannej známky, dizajnu či patentu. V rámci fondu možno žiadať náhradu nákladov vo výške až:

  • 75 % z poplatkov za prihlášku ochrannej známky a dizajnu na úrovni EÚ;
  • 75 % z poplatkov za prihlášku ochrannej známky a dizajnu na vnútroštátnej a regionálnej úrovni;
  • 50 % z poplatkov za prihlášku ochrannej známky a dizajnu mimo EÚ podanú prostredníctvom Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO);
  • 50 % z poplatkov za patenty na vnútroštátnej úrovni.

EUIPO poskytuje grant vo forme poukazu, ktorého maximálna hodnota je:

  • 1.500 EUR pre ochranné známky a dizajny; a
  • 750 EUR pre patenty.

Každý podnik tak môže získať finančnú podporu až do výšky 2.250 EUR.

Podávanie žiadosti a uplatnenie poukazu na grant

Žiadosť o finančnú podporu je možné podať do 16. decembra 2022. Žiadosti podané v rámci grantu sú vyhodnocované na princípe „fist come, first serve“ a preto odporúčame podať žiadosť o grant čo najskôr.

Podnikatelia môžu o grant požiadať jednoducho prostredníctvom elektronického formulára dostupného na webovej stránke EUIPO, v ktorom vyplnia požadované údaje a priložia sprievodné dokumenty (napríklad bankový výpis spoločnosti či potvrdenie o DPH).

EUIPO vyhodnocuje podané žiadosti o grant každý piatok, pričom lehota na vyhodnotenie žiadosti je 10 dní. Žiadateľ tak bude vedieť, či bola jeho žiadosť o grant schválená najneskôr do 15 pracovných dní od jej podania.

Ak je žiadateľ úspešný, EUIPO mu vydá poukaz na grant a žiadateľ môže požiadať o príslušné služby v oblasti duševného vlastníctva, napr. podať prihlášku ochrannej známky. Upozorňujeme, že o  služby je možné žiadať až po schválení žiadosti o grant a počas doby štyroch mesiacov od jej schválenia. Grant tak nie je možné využiť na náklady vynaložené na prihlášku ochrannej známky či dizajnu podanú pred schválením žiadosti.

Po podaní prihlášky ochrannej známky, dizajnu či patentu a zaplatení príslušného správneho poplatku môže žiadateľ o grant požiadať o náhradu nákladov.

Pár slov na záver…

Grant EUIPO je zaujímavá príležitosť pre malé a stredné podniky ako posilniť ochranu ich duševného vlastníctva. Nakoľko je grant možné uplatniť aj pre národné prihlášky, je to skvelá možnosť aj pre menšie podniky, ktoré zatiaľ neplánujú expandovať do zahraničia.

Náš tím právnikov pre oblasť duševného vlastníctva je pripravený Vám s prípravou a podaním žiadosti pomôcť. Pred podaním žiadosti tiež posúdime registrovateľnosť Vášho označenia, aby ste predišli zbytočným komplikáciám pri podaní prihlášky.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.