Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

EÚ predstavila akčný plán pre colnú úniu, má lepšie čeliť novým výzvam a hrozbám

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: TASR

Európska komisia (EK) v pondelok uviedla nový akčný plán pre colnú úniu. Ten obsahuje súbor opatrení, vďaka ktorým sa v priebehu nasledujúcich štyroch rokov zaistia inteligentnejšie, inovatívnejšie a efektívnejšie pracovné postupy colných orgánov EÚ a posilní colná únia, ktorá je nosným prvkom jednotného trhu.

Brusel 28. septembra (TASR) - Podľa stanoviska EK nový akčný plán spočíva najmä v zabezpečení integrovaného európskeho prístupu k riadeniu colných rizík, ktorý podoprie účinné kontroly zo strany členských štátov EÚ.

      Eurokomisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni v tejto súvislosti pripomenul, že colná únia EÚ bola jedným z prvých konkrétnych úspechov európskej integrácie a už viac ako päťdesiat rokov chráni Európanov a umožňuje obchodným tokom plynule prúdiť cez hranice.
      "V súčasnosti si nové výzvy vyžadujú, aby boli naše colné predpisy prezieravejšie a lepšie odrážali potreby členských štátov, občanov a zákonne fungujúcich podnikov. Je tu potreba zabezpečiť lepšie využívanie údajov, vhodnejšie nástroje a vybavenie a užšiu spoluprácu v rámci EÚ a s colnými orgánmi partnerských krajín. Vyžaduje si to aj lepšie predvídanie, aby colné orgány EÚ mohli pristupovať k budúcnosti s dôverou," vysvetlil Gentiloni plány, ktoré majú colnú úniu povýšiť na vyššiu úroveň.
      Akčný plán zahŕňa viacero iniciatív v oblastiach, ako sú riadenie rizík, riadenie elektronického obchodu, propagácia dodržiavania predpisov či koncepcia colných orgánov konajúcich jednotne.
      Komisia cez tieto iniciatívy chce väčšiu dostupnosť a rozsiahlejšie využívania údajov a ich analýz na colné účely, ale aj zvládnuť nové výzvy spojené s elektronickým obchodom, ktoré sprísnia povinnosti poskytovateľov platobných služieb a platforiem na online predaj s cieľom bojovať proti colným a daňovým podvodom v elektronickom obchode. Iniciatíva "jednotné kontaktné miesto" má uľahčiť zákonne fungujúcim podnikom vykonávanie ich hraničných formalít na jednom portáli a colným orgánom to umožní užšie spolupracovať pri spracúvaní, zdieľaní a výmene informácií a lepšom posudzovaní rizík.
      V akčnom pláne sa podrobne opisuje zavádzanie moderného a spoľahlivého colného vybavenia v rámci budúceho rozpočtu EÚ. Zriadi sa nová pracovná skupina zložená zo zástupcov členských štátov a podnikov, ktorá má pomôcť pripraviť sa na budúce krízy a výzvy, ako sú napríklad neočakávaný globálny vývoj a budúce obchodné modely.
      Colná únia EÚ oslávila svoje 50. výročie v roku 2018. Predstavuje jedno územie na colné účely, na ktorom sa uplatňuje spoločný súbor pravidiel. Colné orgány členských štátov EÚ sú zodpovedné za vykonávanie čoraz väčšieho počtu kontrol, majú dôležitú úlohu pri podpore hospodárstva EÚ a jej budúceho rastu. Podľa stanoviska eurokomisie colné orgány členských štátov musia čo najrýchlejšie a najplynulejšie uľahčovať rastúci objem zákonného obchodu a zároveň sa sústavne zapájať do boja proti rastúcej miere podvodov a pašovaniu nezákonného alebo nebezpečného tovaru. Colná únia chráni občanov EÚ napríklad pred nebezpečným tovarom, ako sú zbrane, drogy či výrobky škodlivé pre životné prostredie.
      Komisia spresnila, že v posledných rokoch colné orgány členských štátov zápasia s novými problémami. Najnovšia výzvy sú koronakríza,  dôsledky odchodu Spojeného kráľovstva z jednotného trhu a colnej únie EÚ a tiež rozmach digitalizácie a elektronického obchodu.
      "Aby naše colné orgány dokázali naplno prispievať k blahobytu občanov EÚ a k uľahčeniu obchodu, musia mať k dispozícii najmodernejšie technické vybavenie a analytické kapacity, ktoré im umožnia lepšie predvídať, ktorý dovoz a vývoz predstavuje riziko. Posilnená colná spolupráca s medzinárodnými obchodnými partnermi, ako je Čína, podporí naše úsilie o uľahčenie obchodu a zároveň zabezpečí účinné kontroly," uvádza sa v stanovisku exekutívy EÚ.

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.