Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

EÚ má nový akčný plán obehového hospodárstva - zvýši HDP a zamestnanosť

Kategória: Spravodajstvo

Európska komisia (EK) prijala v stredu nový akčný plán obehového hospodárstva.

Brusel 11. marca (TASR) -  Ide o jeden z hlavných stavebných prvkov Európskej ekologickej dohody.
      Cieľom nového akčného plánu je prostredníctvom opatrení zameraných na celý životný cyklus výrobkov zabezpečiť, aby sa hospodárstvo EÚ prispôsobilo ekologickej budúcnosti, posilnila sa konkurencieschopnosť a zároveň chránilo životné prostredie, a aby spotrebitelia dostali nové práva.
      Nový plán má za cieľ zabezpečiť, aby sa použité zdroje udržali v hospodárstve EÚ čo najdlhšie. Všetky iniciatívy v ňom obsiahnuté sa budú rozvíjať za úzkej účasti podnikateľskej sféry.
      Výkonný podpredseda EK pre Európsku ekologickú dohodu Frans Timmermans v tejto súvislosti upozornil, že na dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050, na zachovanie nášho prírodného prostredia a na posilnenie hospodárskej konkurencieschopnosti je potrebné mať funkčné obehové hospodárstvo.
      "Dnes je ekonomika väčšinou lineárna a iba 12 percent druhotných materiálov a zdrojov sa vracia späť do ekonomiky. Mnoho produktov sa rozkladá príliš ľahko, nie je možné ich opätovne použiť, opraviť, recyklovať, alebo sú iba na jedno použitie. Je tu obrovský potenciál pre podniky a spotrebiteľov," opísal situáciu Timmermans. Spresnil, že akčný plán EK chce zmeniť spôsob výroby výrobkov a umožniť spotrebiteľom, aby si vybrali udržateľné rozhodnutia pre svoj vlastný prospech a pre životné prostredie.
      Eurokomisár pre životné prostredie Virginijus Sinkevičius upozornil, že ľudstvo má iba jednu planétu, Zem, a do roku 2050 ľudia budú konzumovať, ako keby mali tri Zeme. "Nový plán urobí z obehovej ekonomiky hlavný prúd v našich životoch a zrýchli prechod na zelenú ekonomiku," skonštatoval komisár.
      Komisia upozornila, že prechod na obehové hospodárstvo už prebieha, pričom sa to týka priekopníckych podnikov, spotrebiteľov a verejných orgánov. EK chce zabezpečiť, aby prechod na obehovú ekonomiku priniesol príležitosti pre všetkých.
      Akčný plán obehového hospodárstva predstavuje viacero opatrení.
      Komisia navrhne právne predpisy, aby výrobky uvedené na trh EÚ boli navrhnuté tak, aby vydržali dlhšie, jednoduchšie sa opätovne použili, opravili a recyklovali, a aby sa recyklovaný materiál používal čo najdlhšie namiesto primárnej suroviny. Jednorazové použitie bude obmedzené a zakáže sa ničenie nepredaného tovaru dlhodobej spotreby.
      Posilní sa postavenie spotrebiteľov, ktorí budú mať prístup k spoľahlivým informáciám o oprave a trvanlivosti výrobkov. Spotrebitelia budú využívať skutočné "právo na opravu".
    Komisia sa chce zamerať na odvetvia, ktoré využívajú najviac zdrojov a kde je vysoký potenciál recyklácie. Konkrétne akcie sa budú týkať: sektorov elektroniky a informačných technológií (IKT); batérií a vozidiel; baliaceho materiálu (s obmedzením nadmerného balenia); plastov, s osobitnou pozornosťou pre mikroplasty a biologické a  biologicky rozložiteľné plasty; textilného priemyslu; stavebníctva a budov a v neposlednom rade aj potravín.
      Celkovo je cieľom nového akčného plánu vyprodukovať menej odpadu v EÚ. Dôraz sa bude klásť na predchádzanie plytvania a premene odpadkov na vysoko kvalitné sekundárne zdroje, z čoho bude ťažiť dobre fungujúci trh s druhotnými surovinami. Komisia preskúma vytvorenie harmonizovaného modelu pre separovaný zber odpadu a označovanie v celej EÚ. V akčnom pláne sa uvádzajú aj opatrenia na minimalizáciu vývozu odpadu z EÚ a na boj proti nelegálnym prepravám odpadovej suroviny.
      Podľa odhadov EK obehová ekonomika bude mať čistý pozitívny prínos pre rast HDP a tvorbu pracovných miest. Uplatnenie ambicióznych opatrení obehového hospodárstva v EÚ môže do roku 2030 zvýšiť HDP EÚ o ďalších 0,5 % a vytvoriť okolo 700.000 nových pracovných miest.

Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.