Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

EÚ má návrhy na zlepšenie pracovných podmienok v oblasti digitálnych platforiem

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: TASR

Európska komisia (EK) vo štvrtok navrhla súbor opatrení na zlepšenie pracovných podmienok práce pre digitálne platformy v EÚ.
      Nové pravidlá zabezpečia, aby ľudia pracujúci pre digitálne pracovné platformy využívali pracovné práva a sociálne výhody, na ktoré majú nárok. Dostane sa im aj dodatočnej ochrany v súvislosti s používaním algoritmického riadenia. Spoločný súbor únijných pravidiel poskytne väčšiu právnu istotu, vďaka čomu budú digitálne platformy môcť využívať hospodársky potenciál jednotného trhu a budú mať rovnaké podmienky.

Brusel 9. decembra (TASR) - Doterajšie opatrenia sa doplnia o nové, ktoré by na svojej úrovni mali prijať vnútroštátne orgány, sociálni partneri a ďalší aktéri. Cieľom EK je stanoviť základ na prípravu budúcich globálnych noriem kvalitnej práce pre platformy.
      Návrh smernice o zlepšení pracovných podmienok v oblasti práce pre platformy zahŕňa aj opatrenia na správne určenie zamestnaneckého postavenia ľudí pracujúcich pre platformy a nové práva pre pracovníkov a pre samostatne zárobkovo činné osoby v súvislosti s algoritmickým riadením. Cieľom je zabezpečiť, aby sa osobám pracujúcim pre digitálne platformy priznalo právne postavenie v zamestnaní, ktoré zodpovedá ich skutočným pracovným podmienkam.
      Do tohto balíka patrí aj návrh usmernení, ktoré objasňujú uplatňovanie právnych predpisov EÚ v oblasti hospodárskej súťaže na kolektívne zmluvy samostatne zárobkovo činných osôb bez zamestnancov a ktoré usilujú o zlepšenie ich pracovných podmienok.
      Balík EK stavil zároveň na presadzovanie práva, transparentnosť a vysledovateľnosť. Lebo vnútroštátne orgány majú často problémy s prístupom k údajom týkajúcim sa platforiem a ľudí, ktorí pre ne pracujú. Je to ešte zložitejšie, keď platformy pôsobia vo viacerých členských štátoch EÚ a keď nie je jasné, kde sa práca pre platformy vykonáva a kto pre ne pracuje. Nový návrh objasní existujúce povinnosti deklarovať prácu vnútroštátnym orgánom a od platforiem sa bude vyžadovať, aby vnútroštátnym orgánom sprístupnili informácie o svojich činnostiach a o osobách, ktoré prostredníctvom nich pracujú.
      Eurokomisár pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit v tejto súvislosti dodal, že treba čo najlepšie využiť potenciál digitálnych platforiem vytvárať pracovné miesta.
      "Musíme však zabezpečiť, aby išlo o kvalitné pracovné miesta, ktoré nepodporujú neistotu, aby sa ľudia, ktorí pre ne pracujú, cítili bezpečne a mohli si plánovať budúcnosť. Stanovili sme kritériá, pomocou ktorých sa určí, či je platforma zamestnávateľom. Ak áno, jej pracovníci majú nárok na určitú sociálnu ochranu a pracovné práva," uviedol Schmit počas tlačovej konferencie. Dodal, že technologický pokrok musí byť spravodlivý a inkluzívny, a preto sa návrh EK zaoberá aj transparentnosťou algoritmov platforiem a dohľadom nad nimi.
      Platformové hospodárstvo rýchlo rastie. V súčasnosti prostredníctvom digitálnych pracovných platforiem pracuje v EÚ viac ako 28 miliónov ľudí, v roku 2025 ich počet môže dosiahnuť 43 miliónov. V prevažnej väčšine ide o samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), odhaduje sa však, že 5,5 milióna z nich je nesprávne klasifikovaných ako SZČO. V rokoch 2016 až 2020 sa príjmy v platformovom hospodárstve zvýšili takmer päťnásobne – z odhadovaných troch miliárd eur na približne 14 miliárd eur.
      O návrhu smernice o zlepšení pracovných podmienok v oblasti práce pre platformy bude teraz diskutovať Európsky parlament a Rada EÚ. Po schválení smernice budú mať členské štáty EÚ dva roky na jej transpozíciu do vnútroštátneho práva.

© TASR. Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.