Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

EP schválil prísnejšie pravidlá na ochranu investorov

Kategória: Spravodajstvo

Nová legislatíva, ktorú v piatok schválil Európsky parlament, by mala priniesť prísnejšie pravidlá na ochranu investorov a obmedzenie vysokofrekvenčného obchodovania.

BRATISLAVA 26. októbra (SITA) - Lepšia ochrana investorov, spravodlivejšie obchodovanie na finančnom trhu a sprísnenie navrhovaných pravidiel v oblasti vysokofrekvenčného obchodovania. To všetko by mala priniesť nová legislatíva, ktorú v piatok schválil Európsky parlament. Nové pravidlá by sa pritom mali podľa informácií zverejnených parlamentom vzťahovať na všetky investičné spoločnosti a takmer všetky finančné nástroje, od dlhopisov až po komoditné deriváty.

"Toto je kľúčová legislatíva v oblasti financií. Reguluje finančné trhy a nie jednotlivé finančné produkty, ako tomu bolo v minulosti. Všetky miesta obchodovania musia podliehať pravidlám, a preto sme zaviedli novú kategóriu organizovaných obchodných systémov. Chceme jasné pravidlá pre vysokofrekvenčné obchodovanie, ktoré obmedzia špekulácie bez toho, aby poškodili skutočnú ekonomiku. Neexistuje finančný trh bez rizika, avšak obchodovanie s finančnými produktmi by malo prebiehať na regulovaných trhoch a byť prepojené s reálnou ekonomikou," uviedol spravodajca smernice a nariadenia poslanec Markus Ferber.

Nová legislatíva by zaväzovala každú investičnú spoločnosť, aby pri poskytovaní investičných služieb, vrátane návrhu a predaja investičných produktov, konala čestne, spravodlivo a profesionálne a v súlade s najlepšími záujmami svojich klientov. "Investičné spoločnosti by mali zabezpečiť, aby ich produkty zodpovedali potrebám príslušnej kategórie klientov," informuje parlament. Novým pravidlám by mali podliehať aj organizované obchodné systémy (OTF - organised trading facilities), ktoré budú vyhradené pre produkty iné, ako sú nástroje vlastného imania.

Poslanci tiež sprísnili Európskou komisiou navrhované pravidlá v oblasti vysokofrekvenčného algoritmického obchodovania, v rámci ktorého počítače vykonajú milióny objednávok za sekundu s malým alebo žiadnym zásahom človeka. Všetky pokyny tak budú platné aspoň 500 milisekúnd, čo znamená, že počas tejto doby nemôžu byť zrušené, ani zmenené. "Všetky spoločnosti a miesta obchodovania by tiež mali prijať opatrenia s cieľom zvládnuť vyšší objem pokynov alebo trhových tlakov a zaviesť prerušovače, ktoré dokážu zastaviť obchodovanie v prípade náhlych a neočakávaných pohybov cien," dodáva Európsky parlament.

Poslanci tiež presadzujú ustanovenia regulujúce obchod s komoditnými derivátmi, ktorý má podľa mnohých na svedomí kolísanie cien energií a potravín. Nová legislatíva tak v prípade ich schválenia zavedie jednoznačné kvantitatívne prahové hodnoty, ako napríklad maximálne čisté pozície, ktoré môže obchodník na určité obdobie uzavrieť alebo držať.

Novelizovaná smernica a nariadenie o trhoch s finančnými nástrojmi (MIFID/MIFIR) pokrýva oblasť investičných produktov, poskytovateľov investičných služieb, regulované trhy, multilaterálne obchodné systémy (MTF - multilateral trading facilities) a organizované obchodné systémy (OTF). "Výsledok plenárneho hlasovania poskytuje poslancom silný mandát na rokovanie s členskými štátmi a komisiou s cieľom dospieť ku kompromisným textom smernice a nariadenia, ktoré budú prijateľné pre všetky tri strany," uvádza Európsky parlament.

© 2012, Autorské práva SITA a.s. a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.