Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Do systému duálneho vzdelávania by sa malo do roku 2020 zapojiť 12.000 žiakov

Kategória: Spravodajstvo

Potenciálom odborného vzdelávania je schopnosť pripravovať absolventov pre potreby trhu práce.

Svit 1. decembra (TASR) – Potenciálom odborného vzdelávania je schopnosť pripravovať absolventov pre potreby trhu práce. V ostatných rokoch až 75 % žiakov stredných škôl nenašlo uplatnenie v odbore, ktorý študovali. Ročne tak zo škôl odchádza iba 4000 absolventov, ktorí sa uplatnia v tom, čomu sa venovali počas štúdia. Uviedol to dnes riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV) Michal Bartók na tlačovej konferencii na Strednej odbornej škole vo Svite. 
      "Len v tomto roku odchádza do dôchodku z odborných profesií okolo 41.000 zamestnancov. Od roku 2024 ich bude každoročne 46.000," povedal Bartók. Na Slovensku vzniká každý rok deficit viac ako 34.000 absolventov, ktorí chýbajú v ekonomike na reprodukciu pracovných síl v odborných pozíciách. Podľa Bartóka ŠIOV musí na súčasnú situáciu reagovať, a to systémom duálneho vzdelávania. "Jeho cieľom je zvýšiť flexibilitu školského systému vo vzťahu k potrebám trhu práce a umožniť zamestnávateľom, aby sa aktívne podieľali na odbornej príprave žiakov. Teda výchove svojich budúcich zamestnancov, ktorým pomôžu odbornou prípravou, získaním zručností, pracovných návykov a osvojením si konkrétnej firemnej kultúry," priblížil Bartók.
      "ŠIOV ako reakciu na tieto skutočnosti pripravil národný projekt duálneho vzdelávania, ktorý potrvá do roku 2020. V tomto období sa predpokladá zapojenie 12.000 žiakov do systému duálneho vzdelávania, uzatvorenie 1450 zmlúv so strednými odbornými školami, zaškolenie 700 inštruktorov, ale aj zriadenie ôsmich dual pointov. Ide o kontaktné miesta pre potreby zamestnávateľov, škôl, žiakov a verejnosti tak, aby bol touto činnosťou pokrytý každý kraj," poznamenal riaditeľ ŠIOV. V rámci pilotnej aktivity bude zriadený jeden kontaktný bod ako Centrum orientácie, žiakom bude prezentovať rôzne remeslá a sprevádzať ich pri výbere povolania. "Národný projekt má za cieľ dosiahnuť nielen spomínané čísla, ale vytvoriť stav, kedy budú stredné odborné školy ponúkať vo vzdelávaní vyššiu pridanú hodnotu, zamestnávatelia ich budú vnímať ako úspešné personálne agentúry a žiaci pocítia perspektívy svojho odborného rastu," zdôraznil riaditeľ ŠIOV.
      "Duálne vzdelávanie na Slovensku je postavené na nemeckých a švajčiarskych poznatkoch," povedal Bartók. Podľa jeho ďalších slov sa tento systém vzdelávania uplatňuje aj na Strednej odbornej škole vo Svite. "Praktickú časť vzdelávania preberá zamestnávateľ a teoretickú časť má na škole. Na Slovensku ide o pomer 50 % na pracovisku a 50 % v škole," poznamenal. Bartók potvrdil, že v súčasnosti je na Slovensku väčší dopyt zamestnávateľov o duálny systém, ako je počet žiakov. "V rámci projektu chceme zvýšiť atraktivitu stredného odborného školstva. Myslenie detí nezmeníme zo dňa na deň. Na Slovensku robia vysokoškoláci prácu stredoškolákov. Musíme urobiť dni otvorených dverí, ukazovať deviatakom, aké možnosti ponúkajú stredné odborné školy, dostať medzi nich absolventov, ale rovnako chceme začať aktívne pracovať aj so sociálnymi sieťami," priblížil. Riaditeľka Strednej odbornej školy vo Svite Eva Nebusová povedala, že niektoré firmy nechcú do duálneho systému ísť, pretože ich odrádza najmä byrokracia.
      V školskom roku 2016/2017 je do systému duálneho vzdelávania zaradených 51 stredných odborných škôl s 1393 žiakmi. Najviac škôl je v Trenčianskom samosprávnom kraji, a to 12, kde sa v systéme duálneho vzdelávania pripravuje 303 žiakov. Aktivity sa budú orientovať aj na konkrétnu pomoc samosprávam. V prípade vyšších územných celkov pôjde o vytvorenie manuálu k príprave všeobecného záväzného nariadenia o určovaní počtu tried v jednotlivých učebných odboroch prvého ročníka, a tiež napríklad spracovanie návrhu na špecializáciu siete stredných odborných škôl.

Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.