Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Dávka garančného poistenia sa od 1. júla mení

Kategória: Spravodajstvo

Od 1. júla 2015 bude maximálna suma dávky garančného poistenia vo výške 2574 eur. V porovnaní s 1. polrokom 2015 sa teda táto hodnota zvýšila o 102 eur.

Bratislava 8. júna (TASR) - Od 1. júla 2015 bude maximálna suma dávky garančného poistenia vo výške 2574 eur. V porovnaní s 1. polrokom 2015 sa teda táto hodnota zvýšila o 102 eur. Výška garančného poistenia sa mení vždy k 1. júlu kalendárneho roka. Výška všeobecného vymeriavacieho základu za rok 2014, od ktorého závisí výška maximálnej dávky garančného poistenia od 1. júla 2015, je 10.296 eur.
      Dávka garančného poistenia je najviac v sume trojnásobku jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu určeného ku dňu vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa.
      Účelom dávky garančného poistenia je preplatenie neuspokojených nárokov zamestnanca z pracovnoprávneho vzťahu v prípade, ak sa zamestnávateľ stal platobne neschopným, a teda si prestal voči zamestnancovi plniť svoje záväzky. Zamestnávateľ sa na účely nároku na dávku garančného poistenia považuje za platobne neschopného, ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu.
      Dňom vzniku platobnej neschopnosti je deň doručenia tohto návrhu na príslušný súd. Ak súd začne konkurzné konanie bez návrhu, považuje sa deň vydania uznesenia súdu o začatí konkurzného konania za deň vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa.
      TASR informovala Sociálna poisťovňa.

ublikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.