Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Daňové subjekty čaká splnenie niekoľkých povinností

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: TASR

Daňovníci musia podať daňové priznanie za minulý rok a zaplatiť daň najneskôr do 2. novembra tohto roka. Taktiež môžu poukázať svoje dve percentá z dane tretiemu sektoru.

Bratislava 1. októbra (TASR) – Opatrenia vlády v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 v oblasti daní a účtovníctva sa zrušili ku koncu septembra. "Z dôvodovej správy k novele zákonu vyplýva, že aj napriek tomu, že nedošlo k odvolaniu mimoriadnej situácie, je nutné zrušiť niektoré opatrenia súvisiace s daňovými povinnosťami. Toto je možné zabezpečiť len vytvorením tzv. fikcie skončenia obdobia pandémie, čo spôsobí, že daňové subjekty budú povinné opäť plniť svoje daňové a s tým súvisiace povinnosti," priblížila riaditeľka tímu daňových poradcov v spoločnosti Accace Slovensko Katarína Balogová.

      Zrušenie mimoriadnej situácie v daňovej oblasti prinesie niekoľko zmien. Zavedením fikcie skončenia obdobia pandémie 30. septembra 2020 daňové kontroly a daňové konania prerušené v zmysle mimoriadnych opatrení budú opäť pokračovať. "Dlžnú sumu dane, ktorej splatnosť nastala počas obdobia pandémie, bude potrebné zaplatiť najneskôr do konca októbra 2020, inak bude považovaná za daňový nedoplatok," upozornila spoločnosť Accace Slovensko.
      Ak daňový subjekt počas obdobia pandémie nevykonal určitý úkon, napríklad podanie odvolania, alebo nepredložil doklady správcovi dane v zákonom stanovenej alebo správcom dane požadovanej lehote, zo zákona sa mu odpustí zmeškanie tejto lehoty za podmienky, že predmetný úkon vykoná najneskôr do konca októbra 2020. "Po skončení obdobia pandémie daňové subjekty už nebudú môcť využiť osobitnú možnosť neplatiť preddavky na daň z príjmov na základe podania vyhlásenia o poklese tržieb o viac ako 40 %," priblížila spoločnosť Accace Slovensko.
      Daňový subjekt, ktorému vznikla povinnosť platiť preddavky na daň z motorových vozidiel za rok 2020, bude počnúc októbrom 2020 povinný pokračovať v platení týchto preddavkov. Daňový subjekt, ktorému počas obdobia pandémia vznikla povinnosť podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, má povinnosť podať toto daňové priznanie k dani z motorových vozidiel najneskôr do konca októbra 2020. V rovnakej lehote je daň splatná.
      Poradenská spoločnosť tiež upozorňuje, že ročné zúčtovanie a výpočet dane z príjmov, ktorého lehota vykonania uplynula počas obdobia pandémie, vykoná zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane najneskôr do konca októbra 2020. "Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2019 na účely poukázania podielu zaplatenej dane z príjmov je zamestnávateľ na základe žiadosti zamestnanca povinný vyhotoviť najneskôr do 15. novembra 2020. Lehota na podanie hlásenia o vyúčtovanie dane za rok 2019 pre zamestnávateľa uplynie 30. novembra 2020," dodala Accace Slovensko.

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona. 

 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.