Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Daňové príjmy štátu zaostali za rozpočtom o desatinu

Kategória: Spravodajstvo

Daňové príjmy štátu za tri štvrťroky tohto roka prevýšili 6,1 mld. eur a naplnili alikvotnú časť rozpočtu na 89,38 %.

 

 

 

 

 

 

 

BRATISLAVA 5. októbra (SITA) - Daňové príjmy štátu dosiahli ku koncu septembra tohto roka 6,186 mld. eur a naplnili alikvotnú časť rozpočtu na 89,38 %. Za rozpočtovanou výškou tak zaostali o 10,6 %. Z celoročne rozpočtovaných daňových príjmov tak štát do rozpočtu získal za deväť mesiacov 67 %. V rámci nedaňových príjmov štát podľa údajov Finančného riaditeľstva SR získal za tri štvrťroky 210 mil. eur a celkové príjmy tak dosiahli 6,396 mld. eur, čo predstavovalo naplnenie alikvotnej časti rozpočtu na 92,4 %.

Z daní z príjmov, ziskov a kapitálového majetku získal štát do rozpočtu 1,587 mld. eur, čo predstavovalo 93,6-percentné plnenie očakávanej úrovne príjmov. Z domácich daní na tovary a služby štátny rozpočet získal 4,56 mld. eur a očakávané príjmy sa tak naplnili na 88,4 %. O viac ako 22,4 mil. eur si rozpočet polepšil vďaka daniam z medzinárodného obchodu a transakcií. V rámci domácich daní na tovary a služby vybral štát za deväť mesiacov na dani z pridanej hodnoty (DPH) 3,085 mld. eur, čo predstavovalo 85,4 % očakávanej výšky. Príjem štátneho rozpočtu zo spotrebných daní dosiahol ku koncu septembra 1,479 mld. eur. Alikvotnú časť rozpočtu tak spotrebné dane naplnili na 95,6 %.


Daňové príjmy štátu v tomto roku mali podľa štátneho rozpočtu dosiahnuť 9,228 mld. eur. Celkové príjmy rozpočtu boli naplánované na 13,6 mld. eur a výdavky na úrovni 17,3 mld. eur. Deficit štátneho rozpočtu by tak mal prevýšiť 3,675 mld. eur. Rezort financií však už koncom júla znížil tohtoročné odhady daňovo - odvodových príjmov o zhruba 0,3 % hrubého domáceho produktu (HDP). Koncom septembra ministerstvo znížilo predchádzajúce odhady týchto príjmov pre roky 2012 a 2013 o ďalších 0,2 % resp. 0,3 % HDP, a to bez zohľadnenia pozitívnych vplyvov konsolidačných opatrení na strane príjmov. "Pokles očakávaných daňových a odvodových príjmov oproti júlu je spôsobený predovšetkým revíziou makroekonomickej prognózy, znížením výnosu dane z príjmu právnických osôb za rok 2011 a mierne horším výberom dane z pridanej hodnoty," informovalo ministerstvo.

 

© 2012, Autorské práva SITA a.s. a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

 

 

 

 

 

 

 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.