Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Daňové a odvodové zaťaženie sú oblasti najviac brzdiace mladých podnikateľov

Kategória: Spravodajstvo

Daňové a odvodové zaťaženie, časté zmeny legislatívy a množstvo administratívnych povinností sú oblasti, ktoré najviac brzdia mladých v podnikaní.

Bratislava 17. decembra (TASR) - Daňové a odvodové zaťaženie, časté zmeny legislatívy a množstvo administratívnych povinností sú oblasti, ktoré najviac brzdia mladých v podnikaní. Vyplýva to z výsledkov prieskumu zameraného na index prekážok v podnikaní mladých ľudí na Slovensku v roku 2015. Index zverejnilo Združenie mladých podnikateľov Slovenska.
      Index na jednej strane hodnotí stav podnikateľského prostredia na Slovensku a na druhej strane vplyv konkrétnych prekážok na firmy mladých podnikateľov a bariéry, ktoré mladých ľudí od podnikania odrádzajú. Do prieskumu, z ktorého je index zostavený, sa v roku 2015 zapojilo 1145 respondentov.
      Najväčšie prekážky v podnikaní mladých ľudí v SR predstavuje daňovo-odvodové zaťaženie podnikania, množstvo registračných a administratívnych povinností a nestálosť, resp. príliš časté zmeny legislatívy. Pôvodcom vysokých a stredne veľkých bariér v podnikaní je štát a jeho regulačná politika. Z 13 analyzovaných vonkajších faktorov prostredia, ktoré vplývajú na podnikanie, bolo mladými podnikateľmi vyhodnotených 5 faktorov ako vysoké alebo stredne veľké prekážky v podnikaní (okrem už uvedených daní a odvodov, administratívnej záťaže, nestálosti legislatívy aj zamestnávateľské povinnosti a prístupnosť verejných zákaziek). Päť hlavných prekážok spôsobuje regulačná politika štátu a správanie sa verejného sektora. 
      Čím menšia je firma, tým náročnejšie je pre ňu vyrovnať sa s administratívnymi nárokmi a požiadavkami, ktoré pochádzajú z regulácií. Administratívne povinnosti a neustále meniaca sa legislatíva predstavujú najväčšiu záťaž pre tých, ktorí podnikajú samostatne, a teda nemajú dostatočné finančné a personálne kapacity na riešenie tejto agendy.
      Dostupnosť financovania podnikania je zvládnuteľnou prekážkou, vnímanie situácie sa však líši v závislosti od sektora podnikania. Podnikatelia, ktorých produkcia je náročnejšia na kapitál, ako je napríklad poľnohospodárstvo, výroba či obchod, vnímajú situáciu kritickejšie ako podnikatelia pôsobiaci v sektore IT, ktorí faktor dostupnosti financovania vôbec nepovažujú za prekážku vo svojom podnikaní.
      Problém dostupnosti kvalifikovanej pracovnej sily sa výrazne zväčšuje, ak má firma viac ako 10 zamestnancov. Dostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily patrí podľa mladých podnikateľov k nízkym prekážkam podnikania, no hodnotenie sa výrazne odlišuje v závislosti od odpovedí jednotlivých skupín respondentov. Čím firma zamestnáva viac zamestnancov, tým kritickejšie je hodnotenie. Napríklad podnikatelia zamestnávajúci viac ako 10 zamestnancov označili dostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily za stredne veľkú prekážku podnikania, pričom podnikatelia zamestnávajúci do 10 zamestnancov tento faktor hodnotia ako nízku prekážku v podnikaní. Výrazný problém v tejto oblasti majú napríklad podnikatelia v stavebníctve bez ohľadu na to, koľko ľudí zamestnávajú.
      Ak sa podnikatelia presadia v zahraničí, nemajú problém zaplatiť kvalifikovaných zamestnancov. Cena práce kvalifikovanej pracovnej sily je rovnako ako dostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily všeobecne hodnotená ako nízka prekážka v podnikaní. Ak však mladí podnikatelia väčšinu svojej produkcie umiestnia v zahraničí, cena práce kvalifikovaných zamestnancov prestáva byť problémom.
      Konkurencia, kúpna sila slovenských zákazníkov, ba dokonca ani platobná disciplína nie je pre mladých podnikateľov veľkým problémom. Konkurencia mladých v podnikaní nelimituje. Za nízku bariéru označili kúpnu silu zákazníkov a prekvapujúco aj ich platobnú disciplínu. 
      Prieskum ukázal, že podnikateľské riziko nie je hlavným dôvodom nezáujmu o podnikanie u mladých ľudí, tým je neistoty stabilného príjmu. Ako druhý najsilnejší dôvod uvádzali respondenti obavy z nízkej kvality podnikateľského prostredia. U žien je táto obava dokonca najsilnejším dôvodom nezáujmu o podnikanie, naopak, muži sa nízkej kvality podnikateľského prostredia v SR až toľko neobávajú.
      TASR informoval Ján Solík zo Združenia mladých podnikateľov Slovenska.

Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.