Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Daňová prognóza IFP sa v minulom roku nenaplnila

Kategória: Spravodajstvo

V najvyššej miere sa na rozdiele v porovnaní s pôvodnou prognózou podieľal podľa Inštitútu finančnej politiky pri ministerstve financií výber dane z pridanej hodnoty

BRATISLAVA 9. júla (SITA) - Daňové a odvodové príjmy verejnej správy boli v roku 2012 v porovnaní so schváleným rozpočtom nižšie o 482 mil. eur, čo predstavuje 2,6 % rozpočtovaných príjmov. Informoval o tom Inštitút finančnej politiky (IFP) pri ministerstve financií, podľa ktorého po zohľadnení faktorov mimo jeho kontroly a odlišného vývoja makroprostredia predstavovalo nadhodnotenie odhadu až 552 mil. eur. Medzi faktory mimo kontroly zaradil IFP napríklad legislatívne zmeny či jednorazové opatrenia. Schválený rozpočet pre minulý rok počítal s daňovými a odvodovými príjmami na úrovni 18,642 mld. eur, skutočné príjmy však dosiahli 18,16 mld. eur.

V najvyššej miere sa na rozdiele v porovnaní s pôvodnou prognózou podieľal výber dane z pridanej hodnoty (DPH), pričom IFP pripisuje vinu aj problémom v informačnom systéme Finančnej správy SR, ktoré spôsobili oneskorené vyplácanie nadmerných odpočtov na prelome rokov 2011 a 2012. Rozdiel v skutočnom výbere oproti rozpočtu podľa inštitútu predstavoval takmer 390 mil. eur.

IFP zaznamenal aj zníženie výberu pri spotrebnej dani z minerálnych olejov a naopak pozitívny vývoj evidoval v prípade odvodov do Sociálnej poisťovne. Ten pravdepodobne súvisel s vyšším vplyvom legislatívnych zmien súvisiacich s rozširovaním vymeriavacích základov v predošlom roku a v roku 2012 a s aktívnejším prístupom poisťovne k výberu poistného. Prepad zaznamenali aj dane z príjmov právnických osôb, v prípade ktorých sa podľa IFP mal prejaviť rastúci vplyv odpočítateľných položiek z minulých rokov.

Na rozdiel od daňovej prognózy bola makroekonomická prognóza realistická. Podľa IFP vývoj v zahraničnej ekonomike síce bol oveľa slabší ako sa predpokladalo, avšak rast slovenského hrubého domáceho produktu (HDP) prekonal predpoklady. K rastu HDP prispel zahraničný obchod, ktorý v súčasnosti dosahuje historické hodnoty. Export podľa inštitútu rástol lepšie ako sa očakávalo, pričom hlavný vplyv malo spustenie novej automobilovej výroby.

© 2013, Autorské práva SITA a.s. a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.