Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Daniari chcú nakúpiť tlačiarne a multifunkčné zariadenia

Kategória: Spravodajstvo

Celkovo plánujú daniari v rámci zákazky za 2,675 mil. eur obstarať 532 multifunkčných zariadení, 105 prenosných tlačiarní a 1 150 tlačiarní s obojstrannou tlačou.

BRATISLAVA 24. januára (SITA) - Finančné riaditeľstvo SR chce nakúpiť pre svoje pracoviská na celom Slovensku multifunkčné zariadenia a tlačiarne. Celková hodnota zákazky by mala podľa oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania zverejneného Úradom pre verejné obstarávanie dosiahnuť 2,675 mil. eur. Finančné riaditeľstvo predpokladá na základe výsledkov verejnej súťaže uzatvoriť rámcovú dohodu s jediným uchádzačom, a to na obdobie 36 mesiacov. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia cena. V rámci súťaže chcú daniari použiť elektronickú aukciu. "Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk bude verejný obstarávateľ pokračovať v postupe zadávania zákazky elektronickou aukciou," uvádza finančné riaditeľstvo v oznámení.

Celkovo plánujú daniari obstarať 532 multifunkčných zariadení, 105 prenosných tlačiarní a 1 150 tlačiarní s obojstrannou tlačou. Lehotu na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom finančné riaditeľstvo stanovilo do 1. februára 2013 a lehotu na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť do 12. marca tohto roka. "Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa formou bezhotovostného platobného styku v eurách na základe predloženej faktúry," uvádza finančné riaditeľstvo.

Finančné riaditeľstvo SR bolo zriadené zákonom o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva z roku 2011. Je rozpočtovou organizáciou napojenou na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií SR.

© 2013, Autorské práva SITA a.s. a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.